Välkommen till Elexir pharmas nätbaserade Utbildningsverktyg.
Verktyget är till för att du som återförsäljare enkelt ska få ta del av de utbildningsmaterial
och/presentationer som vi på Elexir pharma AB distribuerar via webben. Vi tror att detta är
ett bra sätt att nå er återförsäljare på i utbildnings- /informationssyfte.

Mycket nöje!
Logga in med ditt användarnamn samt lösenord.