Genom att utveckla egenvårdsprodukter bidrar vi till en bättre folkhälsa och ett friskare liv