Silicolgel - Användning

Rekommenderat dagligt intag för vuxna: För behandling av mag/tarmproblem, ta en matsked (15 ml) Silicolgel 3 gånger dagligen, 1 timme före måltid.

Silicolgel bör inte användas av barn under 12 år utan medicinsk rådgivning. Silicolgel kan intas som det är eller utspädd i vatten. När akuta symtom har avtagit kan behandling med Silicolgel fortsätta under ytterligare några dagar. Silicolgel lindrar även symtom i mag-tarmkanalen som t.ex. kan uppstå i samband med kostförändring under resa eller semester. Om akuta symtomen förvärras eller inte har avtagit efter 3 dagar, bör läkare kontaktas. Vid diarré är det viktigt att kompensera vätskeförlusten med att dricka mycket vätska. Vid kroniska besvär kan behandling ske upp till 4 veckor.

Förvaras utom räckhåll för barn. Skaka flaskan väl före varje användning. Får ej frysas. Förvaras över 2 °C. Läs bipacksedel före användning. Använd inom 3 månader efter öppnande.

Håll minst 1 timmes paus mellan intag av Silicolgel och läkemedel. Annars kan deras påverkan försvagas.

Använd inte Silicolgel om du är allergisk mot en eller flera av ingredienserna.

 

PRODUKTTYP Medicinteknisk produkt
HÅLLBARHET OCH FÖRVARING 3 år från tillverkningsdatum. Förvaras torrt i rumstemperatur.
BATCHMÄRKNING JA
GLUTEN NEJ
LAKTOS NEJ
MJÖLKPROTEIN NEJ
ANIMALISKT URSPRUNG NEJ
VEGANSK JA
OK FÖR GRAVIDA & AMMANDE JA
EKOLOGISK NEJ
CERTIFIERINGAR
PLAST/PLASTER (AVSEENDE FÖRPACKNING) HDPE