Purefish Norsk fiskolja från torsk,tobis,lax och sill
Miljöbilder

Purefish – Norsk fiskolja från lax, sill, tobis och torsk

  • Omega-3 med DHA bidrar till att bibehålla hjärnans och synens normala funktion
  • DHA och EPA bidrar till hjärtats normala funktion
  • Norsk fiskolja från lax, sill, tobis och torsk

Purefish® är ett kosttillskott med fiskolja från lax, sill, tobis och torsk från Arktiska havet. Detta är fiskarter med hög halt enkelomättade fettsyror (MUFA) samt den unika omega-3 fettsyran DPA. Fettsyrorna förekommer i sin naturliga form, d v s de är inte kemiskt koncentrerade utan i samma form som de förekommer i naturlig fisk.

Godkända hälsopåståenden

Omega-3 fettsyrorna EPA och DHA bidrar till hjärtats normala funktion

Omega-3 fettsyran DHA bidrar till att bibehålla normal hjärnfunktion hos vuxna

Omega-3 fettsyran DHA bidrar till att bibehålla en normal syn

Allmänfakta
Våra återförsäljare
[ ]