Miljöbilder

Teston Man Balans – testosteron och libido

Teston® är utvecklat för män från ca 40 års ålder och uppåt. Genom sin sammansättning balanseras och stöds manliga funktioner såsom testosteronnivå, fysisk och mental närvaro, muskelfunktion, energiomsättning och proteinsammansättning: Zink bidrar till normala testosteronnivåer. Bockhornsklöverfrö bidrar till fysisk och mental närvaro. Magnesium bidrar till normal proteinsyntes och har en roll i celldelningen samt bidrar till normal energiomsättning och muskelfunktion. Vitamin B6 bidrar till normal protein- och glykogenomsättning.
TrigozimTM är ett originalextrakt med specifik sammansättning av extrakt från bockhornsklöverfrö, zink och magnesium.

  • Testosteronnivåer
  • Libido/könsdrift
  • Muskelfunktion
Hälsopåståenden

Terminalia chebula bidrar till urinvägarnas normala funktion samt till normal libido/könsdrift och underlivets hälsa

Zink bidrar till normala testosteronnivåer i blodet och till normal fertilitet och reproduktion

Zink bidrar till normal kognitiv funktion

Bockhornsklöver frön bidrar till fysisk och mental närvaro

Magnesium bidrar till normal proteinsyntes och har en roll i celldelningen

Magnesium bidrar till att minska trötthet och utmattning

Magnesium bidrar till normal energiomsättning och muskelfunktion

Vitamin B6 bidrar till normal energiomsättning

Vitamin B6 normal protein- och glykogenomsättning

Vitamin B6 bidrar till normal bildning av röda blodkroppar

Vitamin B6 bidrar till immunsystemets normala funktion

Vitamin B6 bidrar till minskad trötthet och utmattning

Vitamin B6 bidrar till reglera hormonaktiviteten

Allmänfakta
Våra återförsäljare
[ ]