Purefish Norsk fiskolja från torsk,tobis,lax och sill
Miljöbilder

Purefish – Norsk fiskolja från lax, sill, tobis och torsk

Purefish® är ett kosttillskott med norsk fiskolja från lax, sill, tobis och torsk från Arktiska havet. Detta är fiskarter med hög halt enkelomättade fettsyror (MUFA) samt den unika omega-3 fettsyran DPA. 
Omega-3 med DHA bidrar till att bibehålla hjärnans och synens normala funktion. Den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av minst 250 mg DHA.
Kombinationen av DHA och EPA bidrar även till hjärtats normala funktion, och den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av minst 250 mg EPA/DHA.

  • Omega-3 med DHA bidrar till att bibehålla hjärnans och synens normala funktion
  • DHA och EPA bidrar till hjärtats normala funktion
  • Norsk fiskolja från lax, sill, tobis och torsk
Hälsopåståenden

Omega-3 fettsyrorna EPA och DHA bidrar till hjärtats normala funktion

Omega-3 fettsyran DHA bidrar till att bibehålla normal hjärnfunktion hos vuxna

Omega-3 fettsyran DHA bidrar till att bibehålla en normal syn

Allmänfakta
Våra återförsäljare
[ ]