Miljö

Frakt och produktion

Vi strävar efter att hålla majoriteten av vår produktion inom Europa. Om vi ibland måste välja leverantörer med längre avstånd fraktas produkterna oftast med båt trots att det så klart tar mycket längre tid än flyg. Vi arbetar ständigt med förbättringsarbete och långsiktiga mål vad gäller både val av fabriker, transporter och förpackningar.

Val av storlek på burk – Vi gör så gott det går, trots detta är det ibland luft i burken och det beror på att det finns lag på textstorlek som gör att burken måste ha en viss storlek för att rymma en etikett med läsbar text.

Miljöförpackningar

Vi vill självklart ligga i framkant och har lanserat ett alternativ till plastförpackningar som är hållbart ur miljösynpunkt men som också säkerställer kvaliteten på produkten. Våra miljöförpackningar består av 93,5% papper vilket gör att förpackningen kan sorteras som pappersförpackning. Insidan är beklädd med 6,5% polyetenplast för att göra förpackningen tät och bevara produkten på bästa sätt, samma princip som med ett mjölkpaket. Vi har valt ut några av våra storsäljare D3-vitamin, C-vitamin, Magnesium och Zink som får fin miljöförpackning. Att använda pappersförpackning gör dessutom att vi kan packa produkter smartare på pallen till våra återförsäljare med mindre luft och maximerat lastutrymme. Detta minskar miljöpåverkan under transport.

Reducera mängden plast

Vi har tagit bort all krympfilm på utsidan av locket på våra burkar som försegling. Istället använder vi nu endast försegling på insidan och på så sätt minskar vi användandet av plast.

Vi packar våra produkter tillsammans med strimlad wellpapp som skydd istället för krympplast vid leverans till våra återförsäljare.

När våra produkter packas i fabriken måste pallarna snurras in i plast för att skydda dem under transporten till vårt lager. Vi använder en mer miljövänlig lösning genom att använda bioplast runt våra pallar.

Vi strävar efter att transportera våra produkter så plastfritt som möjligt och har ett tätt samarbete med våra återförsäljare som driver ett starkt miljöarbete för att minska all onödig plast.