KOrtfakta om Blue Eye


• Årets seniorprodukt 2017, utsedd av hälsobranschen
• Sveriges mest sålda blåbärs- och luteinprodukt
• Extrakt av svenska skogsplockade blåbär
• Lutein och zeaxanthin från ekologisk ringblomma

Gula fläcken – oumbärlig för ögat

Gula fläcken är en liten del i näthinnan som har en mycket stor betydelse för vår synförmåga. Det är den som gör att vi både kan se skarpt och även urskilja detaljer. Vi är t ex helt beroende av gula fläckens funktion för att kunna läsa dagstidningen, se på TV och liknande. Åldersrelaterade förändringar av gula fläcken är den vanligaste orsaken till försämrad syn över 60 års ålder.

Kosten påverkar

Man vet faktiskt inte vad som orsakar de förändringar i gula fläcken som gör att vi ser sämre när vi blir äldre. Det finns tillstånd som måste åtgärdas med läkemedel, men man har konstaterat att även kosten kan påverka – brist på vissa näringsämnen påskyndar gula fläckens åldersförändring. Bl a har man sett att brist på vissa vitaminer och antioxidanter påverkar gula fläcken negativt.

En tablett samma som en kopp blåbär

Gula fläcken – rik på lutein

Lutein är ett ämne som finns bl a i gula och orangea grönsaker och i bladgrönsaker. Den gula fläcken är mycket rik på lutein, och man ser kopplingen till lutein och flera viktiga egenskaper hos ögat. Bland annat har det en skyddande förmåga mot skadligt ljus samtidigt som lutein skyddar cellerna mot fria radikaler. Brist på lutein i gula fläcken anses kunna påverka det åldrande ögats förmåga att se klart.

 

Vetenskapligt dokumenterat innehåll

Den europeiska livsmedelsmyndigheten (EFSA) har kartlagt vilka ämnen och substanser som har positiv effekt på det åldrande ögats funktion. Bland annat visar vetenskapliga studier att zink, vitamin A och vitamin B2 bidrar till att bibehålla normal synförmåga.