STATEMENT COVID-19

Med anledning av spridningen av coronaviruset vill vi informera om hur vi på Elexir Pharma agerar till följd av det pågående utbrottet.

Som en säkerhetsåtgärd uppmanas alla våra medarbetare att vid minsta tecken på symptom arbeta hemifrån, om hälsotillståndet tillåter det. Tillsvidare ställer vi in våra tjänsteresor, vårt deltagande i fysiska kurser, externa möten, m.m. för att undvika exponering. På våra kontor tillämpar vi en hygienpolicy i linje med myndigheternas rekommendationer.

Vi inser att den kommande tiden kommer att bli utmanande men vi har gott hopp om att kunna upprätthålla en bra service mot dig som kund. Tack vare vårt digitaliserande arbetssätt kommer vi att finnas tillgängliga för dig som behöver hjälp.

Vi tror att det är viktigt att vi alla gör rätt prioriteringar i den uppkomna situationen. Genom att hålla dig uppdaterad via https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ blir det lättare att fatta välgrundade beslut.

 

Elexir Pharma

Relaterade artiklar