Säkra produkter

Kosttillskott är livsmedel och omfattas därmed av livsmedelslagstiftningen men det finns också särskilda regler som gäller för kosttillskott. Kosttillskott ska vara säkra för konsument och presenteras på ett tydligt och icke vilseledande sätt. Vi ställer högra krav på våra leverantörer för att kunna erbjuda våra kunder effektiva och säkra kosttillskott. Våra produkter tillverkas enligt god tillverkningssed (Good Manufacturing Practice, GMP). God tillverkningssed (GMP) är grundprinciper, arbetsmetoder och åtgärder som behövs för att skapa förutsättning för produktion av säkra kosttillskott. Det kan till exempel vara användande av rätt receptur, lämplig temperatur och användning av dricksvatten. Våra leverantörer har väl utarbetade HACCP-system, dvs system för att förebygga, eliminera eller reducera faror med produkten.

Elexir Pharma ställer höga krav på våra leverantörer och väljer endast rena ingredienser av hög kvalitet. Vi säkerställer att produkterna uppfyller gällande regelverk gällande gränsvärden för pesticider, toxiner, tungmetaller och mikrober.