Miljöbilder

Teston Man Balans – testosteron och libido

Teston® är utvecklat för män från ca 40 års ålder och uppåt. Genom sin sammansättning balanseras och stöds manliga funktioner såsom testosteronnivå, fysisk och mental närvaro, muskelfunktion, energiomsättning och proteinsammansättning: Zink bidrar till normala testosteronnivåer. Bockhornsklöverfrö bidrar till fysisk och mental närvaro. Magnesium bidrar till normal proteinsyntes och har en roll i celldelningen samt bidrar till normal energiomsättning och muskelfunktion. Vitamin B6 bidrar till normal protein- och glykogenomsättning.
TrigozimTM är ett originalextrakt med specifik sammansättning av extrakt från bockhornsklöverfrö, zink och magnesium.

  • Testosteronnivåer
  • Libido/könsdrift
  • Muskelfunktion
Allmänfakta
Återförsäljare
[ ]