Adaptogener

I en värld där stress och påfrestningar är en del av vardagen är det viktigt att hitta sätt att stödja kroppens förmåga att hantera olika typer av stressorer. Här kommer adaptogener in i bilden som en kraftfull resurs som hjälper kroppen att anpassa sig till och hantera de utmaningar den ställs inför. Adaptogener är en grupp växter och svampar som har en förmåga att anpassa och hjälpa kroppen att hantera olika typer av påfrestningar och stress, och i den här artikel ska vi utforska vad adaptogener är, hur de fungerar och vilka potentiella fördelar de kan erbjuda för vår hälsa och välbefinnande.

Vad är Adaptogener?

Adaptogener kallas den grupp växter och svampar som innehåller specifika bioaktiva substanser som påverkar våra cellers förmåga att anpassa sig till olika former av stress. Dessa ämnen har traditionellt använts inom olika medicinska system, såsom traditionell kinesisk medicin och ayurveda, för att främja välbefinnande och öka kroppens motståndskraft mot stress.

Namnet adaptogen kommer från engelskans ”to adapt” vilket betyder att anpassa sig. Eftersom adaptogener har den magiska förmågan att anpassa sig i kroppen och verka för att upprätthålla balans, finns det ingen risk för att överstimulera eller överdriva en viss funktion. Till skillnad från centralstimulerande medel, som till exempel koffein, behöver dosen av adaptogen inte ökas med tiden då dess effekt inte avtar, samt inte har en beroendeframkallande effekt.

För att få kallas för en adaptogen måste växten eller svampen uppfylla vissa krav:

  • Effekten måste vara generell och bred, så till vida att motståndskraften förbättras mot en lång rad stressorer av fysisk, kemisk och biologisk natur.
  • De ska ha en normaliserande, det vill säga återställande, funktion.
  • Adaptogener skall vara ofarliga och ha en bred terapeutisk verkan med minimal, eller ingen, störning av de normala biologiska processerna.
Adaptogener förekommer i både pulver, kapslar, flytande och färsk form

Hur Fungerar Adaptogener?

Adaptogener fungerar genom att påverka olika system i kroppen, bland annat det endokrina systemet och nervsystemet, för att reglera stressresponsen. Men exakt hur adaptogener fungerar i kroppen är något som fortfarande studeras. Det finns dock flera hypoteser och studier kring hur dessa ämnen kan påverka kroppens stressrespons, vilket inkluderar dess påverkan på cellernas förmåga att anpassa sig till stress genom att aktivera olika cellulära signalvägar och skyddsmekanismer. Detta innebär bland annat en påverkan på produktionen och regleringen av stressrelaterade hormoner som kortisol och adrenalin, vilket kan hjälpa till att balansera kroppens respons på stress.

Populära adaptogener och deras fördelar

Det finns många olika adaptogener som har studerats för sina potentiella hälsofördelar. Här är våra favoriter!

Ashwagandha

Ashwagandha, även känd som Withania Somnifera eller indisk ginseng, är en ört som har använts inom ayurvedisk medicin i tusentals år för sina potentiella hälsofördelar. Den har speciellt positiv påverkan vid trötthet, fysisk utmattning och emotionell stress, men även för fokus och uthållighet. Ashwagandha är populär vid mildare ångest samt för att lugna kroppen vid hög stress. Idag är Ashwagandha en av de absolut mest populära adaptogenerna vilket inte är så konstigt då många av oss lever stressiga liv. Vill du lära dig mer om Ashwagandha? Klicka här.

Elexir Rosenrot och Ashwanagdha

Rosenrot (Rhodiola Rosea)

Rosenrot, med det latinska namnet Rhodiola Rosea, är en populär växt som redan år 1755 beskrevs som en läkeväxt av Carl von Linné. Rosenrot har länge använts inom traditionell medicin för att bland annat minska trötthet, främja kognitiv förmåga och öka uthållighet. Växten är även väldigt rik på den kraftfulla antioxidanten vitamin C som är viktig för immunsystemet. Är du nyfiken på Rosenrot och vill läsa mer? Klicka här.

Reishi

Reishi, även kallad lackticka, är en svamp med långvarig traditionell användning i framför allt Kina men även i andra östasiatiska länder. I över 2000 år har den uppskattats för sin förmåga att stödja kroppen vid olika hälsobesvär. Den har exempelvis använts vid sömnbesvär, höga stressnivåer, inflammationer och nedsatt immunförsvar. Vill du läsa mer om Reishi? Klicka här.

Reishi vildväxande

Cordyceps

Cordyceps är, precis som reishi, en svamp som har använts under lång tid i Asien för dess möjliga hälsoeffekter. Svampen har bland annat använts för uthållighet och energi, men även som ett afrodisiak hos både män och kvinnor. Cordyceps finns numera att köpa både som pulver, kapslar och i kombination med andra svampar vilket ger en fin synergieffekt. I vårt Svampkomplex med Lion's mane finner du inte bara lion's mane utan även cordyceps! Läs mer om våra svampprodukter här.

Rysk rot (Sibirisk ginseng)

Rysk rot, även känd som "Sibirisk ginseng", är en känd adaptogen ört som har använts traditionellt inom kinesisk och rysk medicin. Den har även varit populär här i Sverige en längre tid och finns ofta i kosttillskott utvecklade för minskad trötthet, förbättrad uthållighet, minskad stress och ett normalt fungerande immunsystem.

Panax Ginseng

Panax Ginseng är en av de absolut mest studerade örterna som har använts inom traditionell kinesisk medicin i århundraden för att hjälpa kroppen att hantera stress och öka uthålligheten. Dessutom anses örten påverka energinivåerna, förbättra kognitiv funktion och stärka immunförsvaret. Ginseng sägs också ha antiinflammatoriska egenskaper och kan bidra till att minska trötthet samt öka libido. Ginseng finner du därför i produkter med inriktning på energi, prestation, sexlust och minskad stress. Vi på Elexir Pharma har utvecklad en fantastisk produkt för sexlust innehållande just Panax Ginseng som heter Good Sex. Läs mer om den här!

Elexir Svampkomplex

Forskning och vetenskaplig bakgrund

Trots århundraden av användning inom traditionell medicin är forskningen kring adaptogener fortfarande inte tillräcklig. Mer forskning behövs för att förstå växternas och svamparnas exakta mekanismer, effektivitet och påverkan på vår hälsa och välmående. Men många av de studier som hittills gjorts har visat att adaptogener kan bidra till att minska stress, öka energi och förbättra både fysisk och mental funktion hos vissa individer.

Sammanfattning

Adaptogener är naturliga substanser som sägs ha förmågan att hjälpa kroppen att anpassa sig till och hantera stress. Dessa ämnen, som finns i växter och svampar, har studerats för sina potentiella hälsofördelar, inklusive ökad energi, minskad trötthet och förbättrad mental och fysisk prestation. Även om mer forskning behövs för att förstå deras exakta mekanismer och effektivitet, har adaptogener blivit alltmer populära som ett komplement till en hälsosam livsstil för att främja välbefinnande och hantera stress. Om du lider av sjukdom, äter läkemedel, är gravid eller ammar, är det viktigt att rådgöra med en läkare eller annan kvalificerad vårdgivare innan du tar kosttillskott med adaptogener.

Vanliga frågor och svar

Vem kan äta adaptogener?

Generellt sett kan de allra flesta äta adaptogener utan några problem. Det är dock viktigt att rådfråga din läkare om du är gravid eller ammar, då det finns väldigt begränsad forskning kring detta. Vi råder dig att avstå från adaptogener under denna peiod. Om du äter medicin av något slag, är allergisk mot vissa växter eller svampar samt om du har någon sjukdom är det också alltid viktigt att rådfråga läkare.

Vilka adaptogener är bäst för mig?

Vilka adaptogener som passar just dig bäst beror på vad du har för besvär. Alla adaptogener har vissa saker gemensamt, det vill säga dess påverkan på nervsystemet och kroppens stressrespons, samt en positiv effekt på energi och trötthet. Utöver det har de olika växterna och svamparna lite olika områden som de sägs vara mest effektiva inom. Läs mer om de olika adaptogenerna längre upp i den här artikeln för att hitta den eller de som passar dig bäst!

Good Mood innehåller bland annat Ashwagandha och Rosenrot

Hur bör jag dosera och använda adaptogener?

Vid köp av adaptogener som kosttillskott finns det alltid ett doseringsförslag på förpackningen som vi rekommenderar att man följer. Om du äter medicin är det viktigt att konsultera din läkare innan du påbörjar ett nytt kosttillskott, även adaptogener.

Finns det några risker eller biverkningar med adaptogener?

I dagsläget finns det inte några kända risker med att äta adaptogener. Dock, som med alla kosttillskott, kan man uppleva vissa biverkningar så som mildare magbesvär, sömnstörningar, ökad hjärtfrekvens samt allergisk reaktion.