Allmänna köpvillkor

 

Elexir Pharma AB, org. nr. 556854-4026, Gustavslundsvägen 151E, 167 51 Bromma. Via Elexirpharma.se kan du köpa varor från Elexir Pharma. Dessa allmänna köpvillkor (”Villkoren”) gäller för samtliga beställningar av varor du som konsument slutför på Elexirpharma.se. Genom att slutföra din beställning accepterar du och förbinder dig att följa Villkoren. Elexir Pharma förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i Villkoren. Varje ändring publiceras på Elexirpharma.se och gäller från att du har accepterat Villkoren genom en ny beställning alternativt 10 dagar efter att Elexir Pharma informerat dig om ändringarna (exempelvis vid prenumeration). Bestämmelserna i bl.a. konsumentköplagen (1990:932) samt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämpas på samtliga köp som konsumenter gör via Elexirpharma.se.

Personuppgifter

Elexir Pharma behandlar dina personuppgifter i enlighet med Elexir Pharmas Integritetspolicy.

Beställning och köpavtal

Genom att slutföra en beställning accepterar du dessa Villkor. Köpavtal ingås först då din beställning bekräftats av Elexir Pharma via en e-postbekräftelse till den adress som du angett vid beställningen.

Priser och avgifter

Samtliga priser som anges på Elexirpharma.se är i svenska kronor inklusive mervärdesskatt (moms). Särskilda avgifter kan tillkomma beroende på val av fraktmetod samt för fakturaupplägg, delbetalning samt för outlösta paket. Den totala kostnaden för din beställning beräknas automatiskt baserat på dina val och presenteras innan du slutför beställningen. Eventuella felaktigt angivna priser kan komma att korrigeras i samband med Elexir Pharmabekräftelse av din beställning till din e-postadress. 

Betalning

Betalning på Elexirpharma.se sker via Swish eller via Elexir Pharmas  samarbetspartner Klarna Bank AB (publ) (556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm) (”Klarna”). Genom Klarna erbjuds du betalningsalternativen kortbetalning, faktura, delbetalning samt direktbetalning genom din bank. Elexir Pharma tar inte ut någon extra avgift för något av betalningsalternativen. Klarna kan komma att ta ut avgifter för betalningsalternativen men anger det i sådant fall i samband med köpet.

Vid kortbetalning accepteras följande betalkort: Mastercard och Visa.

Vid betalning genom faktura eller delbetalning behöver du ange viss information om dig själv som används av Klarna för att kunna identifiera dig. Vilken information som du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Genom att lämna information i kassan godkänner du även Klarnas villkor.

Vid betalning genom faktura eller delbetalning tar Klarna en kreditupplysning men den påverkar inte din kreditvärdighet och är inte synlig för andra som begär kreditupplysning, t.ex. banker. När du har identifierats visar Klarna vilka alternativ som är tillgängliga för dig. Vid fakturabetalning gäller 14 dagars betalningstid. Mer information och fullständiga villkor för faktura och delbetalning via Klarna hittar du här (länk).

Leverans

Elexir Pharma erbjuder följande fraktalternativ:

PostNord Varubrev – Till din postlåda

Paketet delas ut i din postlåda under dagtid. Elexir Pharma reserverar sig för väderförhållanden som försvårar leverans till brevlåda. Elexir Pharma reserverar sig även för dimensionerna på brevlåda, brevinkast, säkerhetsbox samt fastighetsbox. Om paketet inte får plats i din postlåda levereras det till ditt närmaste postombud och du notifieras via PostNord App och via sms/email. 

Leveranstid

Normal leveranstid är 1 – 5 arbetsdagar från det att vi har bekräftat din beställning via e-post. Vid beställningar som registreras under helgdagar räknas leveranstiden från den första arbetsdagen efter avslutad helgdag. Om du inte fått din beställning efter 5 arbetsdagar, kontakta vår kundservice på konsumentkontakt@elexirpharma.se så hjälper vi dig. Skulle Elexir Pharma av någon anledning inte kunna leverera din beställning och har meddelat detta har du möjlighet att häva köpet genom att kontakta vår kundservice enligt ovan.

Outlösta paket/försändelser

Paket levererat till ombud återsänds till Elexir Pharma om det inte har hämtats ut inom 7 dagar från det att paketets ankomst aviserats till dig. Om detta sker debiteras du en avgift på 200 kr för kostnader hänförliga till Elexir Pharma administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket betraktas normalt inte som ett utnyttjande av ångerrätten.

Observera att Elexir Pharma enbart levererar till adresser i Sverige.

Ångerrätt och returer

När du som konsument handlar varor på internet har du som huvudregel alltid 14 dagars ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Ångerrätten löper från den dag du tagit emot varan och gäller under förutsättning att varan returneras till Elexir Pharma i väsentligen oförändrat skick. Det innebär att du inte får använda varan, ta bort etiketter eller bryta eventuella förseglingar. För att kunna utnyttja ångerrätten bör varan skickas tillbaka till Elexir Pharma i sin originalförpackning.

Mejla oss på konsumentkontakt@elexirpharma.se. Vi behöver följande information:

  1. a) ordernummer (finns i din orderbekräftelse, på följesedeln eller fakturan)
  2. b) ditt namn och kontaktuppgifter
  3. c) antal och namn på de produkter som önskas returneras

Elexir Pharma skall bekräfta att returen är tillåten och att ångerfristen inte har passerats innan varorna skickas tillbaka. Vi rekommenderar att returen sker med Posten Varubrev. Kunden står för returkostnad enligt Postens portotabell och har ansvaret för varan till dess den har kommit oss tillhanda. Returer får inte skickas som postförskott eller frisvar.

Elexir Pharma AB
Konsumentkontakt Ångerrätt
Gustavslundsvägen 151E
167 51 Bromma

 

Reklamation

Om du har fått en defekt eller felexpedierad vara ber vi dig att omgående kontakta vår kundservice på konsumentkontakt@elexirpharma.se. Beskriv felet så utförligt som möjligt. Om vi inte kan lösa problemet får du naturligtvis reklamera produkten för att få en ny. Reklamationer skall göras i enlighet med de instruktioner du får av oss.

Reklamation till Elexir Pharma ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 3 år.

Elexir Pharma följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Tvist mellan Elexir Pharma och en konsument kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden för avgörande. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och elexirpharma.se adress är www.arn.se.  I sista hand kan tvist lösas av allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Uppsägning eller ändring av prenumeration

Du som konsument har alltid rätt att pausa eller avsluta din prenumeration av produkter från Elexirpharma.se. Detta ska ske minst 7 dagar innan nästkommande leverans. Du pausar eller säger upp din prenumeration via Mina Sidor eller genom att kontakta Elexir Pharma kundservice via e-post till konsumentkontakt@elexirpharma.se.

Elexir Pharma har alltid rätt att säga upp en prenumeration med en uppsägningstid om 30 dagar. Elexir Pharma förbehåller vidare sig rätten att utan föregående avisering säga upp ett avtal med omedelbar verkan om vi bedömer att en prenumerant bryter mot Villkoren.

Elexir Pharma är inte skyldigt att fullgöra köpavtal eller prenumeration om fullgörandet försvåras till följd av en händelse utanför Elexir Pharma rimliga kontroll (t.ex. ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof, pandemi, epidemi eller annan extraordinär händelse). Dessa omständigheter befriar Elexir Pharma från skyldigheten att utge skadeståndsersättning och har omständigheten varat längre än två månader har både du och Elexir Pharma rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Pris- och produktinformation på Elexirpharma.se

Elexir Pharma strävar efter att informationen på Elexirpharma.se alltid ska vara korrekt men reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Elexirpharma.se såsom exempelvis fel i produktbeskrivning, felaktigt pris, felaktig rabattkod och felaktig information om lagerstatus. Elexir Pharma förbehåller sig vidare rätten att när som helst korrigera sådana fel och att ändra eller uppdatera informationen. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende eller beskaffenhet.

Omdömen

Genom att lämna omdömen om produkter på Elexirpharma.se ger du Elexir Pharma rätt att publicera dem på Elexirpharma.se samt i andra kanaler och medier. Elexir Pharma förbehåller sig även rätten att inte publicera och/eller ta bort inskickade omdömen.

Övrigt

För frågor kring dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador etc., ta kontakt med Elexir Pharma kundservice på konsumentkontakt@elexirpharma.se. När du kontaktar oss ombeds du uppge ditt ordernummer som anges i orderbekräftelsen.