Vitaminer

Både vitaminer och mineraler är viktiga för att din kropp ska fungera korrekt. Det finns 13 olika vitaminer som är nödvändiga för oss människor. Det är A, C, D, E, K och åtta olika B-vitaminer.