Hormonbalans

Visste du att din hormonbalans spelar en avgörande roll för hur din kropp mår och fungerar? Dina hormoner fungerar nämligen som budbärare och reglerar massor av olika processer i kroppen – från metabolism och reproduktion till humör och sömn.

split-banner image

Vad är hormoner?

Alla människor har hormoner. Det är kemiska signalämnen som bildas i din kropp, för att sedan skickas ut i blodomloppet till sitt slutmål. Olika hormoner har olika målceller och i cellen har hormonet till uppgift att antingen aktivera eller inaktivera någon av cellens funktioner.

Man kan säga att hormonerna antingen ska stimulera eller bromsa olika processer – utifrån det behov cellen har. Din hormonproduktion påverkas av vad du äter och hur mycket du rör på dig, men den påverkas också av din mentala hälsa.

12 viktiga hormoner i din kropp

Adrenalin

Adrenalin är ett stresshormon – ett av kroppens mest kraftfulla. Det slår till när kroppen vädrar fara och hjälper dig att fly eller kämpa emot. Adrenalin och noradrenalin ökar tillsammans nedbrytningen av fett, och det är det som cellerna sedan använder för snabb energiproduktion när det krävs.

Vid adrenalinpåslag vidgas dina luftvägar samtidigt som blodtrycket höjs och du blir mindre smärtkänslig.

Dopamin

Dopamin är en signalsubstans som är viktig för ditt nervsystem och dina muskler och som gör att du känner glädje. Detta hormon reglerar förutom glädje även motorik, vakenhet, uppmärksamhet och motivation bland annat. Detta hormon är starkt kopplat till ditt belöningssystem och har du normala nivåer av dopamin bör du känna dig lugn, lycklig och motiverad. Låga nivåer däremot kan göra att du känner dig tvärtom.

Endorfin

Du har säkert hört att man kan få en endorfinkick. Ofta i samband med träning eller annan fysisk aktivitet. Endorfinnivåerna ökar även av sex och förälskelse. När du har höga endorfinnivåer har du ofta en känsla av hög energi, fysiskt välbehag och lycka. Höga endorfinnivåer minskar stress, stärker ditt immunsystem, sänker blodtrycket och motverkar depressioner.

Insulin

Insulin är blodsockerreglerande och ser till att sockret som hamnar i ditt blod när du ätit släpps in i cellerna och därmed kan användas i energiproduktion och fettinlagring. Du känner säkert till att personer med diabetes typ 1 har näst intill ingen insulinproduktion, medan personer med diabetes typ 2 har nedsatt produktion. Det är därför personer med diabetes måste tillföra insulin i samband med att de äter.

Kortisol

Hormonet kortisol är kroppens räddning när energinivåerna i kroppen är låga. Som vid svält, lågt blodsocker eller vid långvarig fysisk ansträngning. Tillfällig stress, kamp, flykt, dålig sömn och lågt blodtryck är andra faktorer som gör att kroppen utsöndrar kortisol.

Kortisol frigör energi genom att katalysera omvandlingen av fett och protein till glukos, det gör att du får högre blodsocker och därmed snabb energi. Värt att veta är dock att långvarig kronisk stress där du har konstant förhöjda kortisolnivåer inte är hälsosamt. Det kan leda till försämrat minne, sämre koncentrationsförmåga, nedsatt immunförsvar, övervikt runt midjan och nedsatt sexlust bland annat.

Melatonin

Melatonin kallas ofta för sömnhormon eftersom det är sömnreglerande. Du har högre melatoninnivåer på natten som då signalerar till din kropp att det är dags att vila. Visste du att dagsljus påverkar din melatoninproduktion? Att vara ute i dagsljus på dagen kan alltså göra att du sover bättre på natten.

Oxytocin

Detta är ett lugnande hormon som frisläpps vid beröring. Hormonet ger dig en känsla av gemenskap, omvårdnad och moderskänslor. Det kan även ge sexlust, minska aggressioner, minska ångest och troligtvis även minska stress.

Progesteron

Progesteron behövs för att en kvinnas livmoder ska kunna ta emot ett befruktat ägg, och för att fostret ska hållas kvar i livmodern under graviditeten. Hormonet fungerar också som ett förstadium till östrogen och testosteron.

Serotonin

Serotonin är, precis som dopamin, ett ”må-bra-hormon”. Av serotonin blir du lugn och känner glädje och meningsfullhet. Ungefär 90 % av din kropps serotonin bildas i mag-tarmkanalen. Man vet att brist på serotonin kan bidra till depression.

Testosteron

Det klassiska manliga hormonet. Men visste du att även kvinnor har testosteron? Detta hormon har betydelse för både män och kvinnor när det gäller könsdrift, muskelfunktion och skelett, men det är mer dominant hos män.

TSH

Denna förkortning står för tyreoideastimulerande hormon och är viktigt för sköldkörtelns funktioner. TSH stimulerar produktionen av de båda sköldkörtelhormonerna T4 och T3 och är starkt involverad i din kropps ämnesomsättning.

Östrogen

Det klassiska kvinnliga hormonet. Men även män har östrogen, om än i betydligt lägre halter. Det är detta hormon som ser till att kvinnans menscykel fungerar normalt. Det spelar också en betydande roll för skelettet och för det centrala nervsystemet.

Vanliga orsaker till hormonobalans

Det finns många olika faktorer som kan utlösa hormonobalans, bland annat livsstil, kosten, stress, åldrande och genetik. Om du börjar äta sämre kost, rör på dig mindre eller har ohälsosamma vanor kan det påverka dina hormonella nivåer negativt.
split-banner image

Vikten av hormonbalans

Eftersom hormonerna är inblandade i så många av kroppens funktioner är hormonbalans viktigt för att du ska kunna bibehålla en god hälsa. När dina hormoner är i rätt balans kan din kropp hantera stress, reglera ämnesomsättning, stödja ditt immunförsvar och annat som den behöver för att fungera och för att du ska må bra.

Hormoner i obalans kan vara en stor nackdel för din hälsa och resultera i symtom som till exempel viktökning, sömnstörningar, hudproblem och humörsvängningar.

Upprätthåll din hormonbalans

För att upprätthålla din hormonbalans är det bra att äta en näringsrik kost, motionera regelbundet, att stressa mindre och att få tillräckligt med sömn. Det finns även hjälpmedel i form av kosttillskott som du kan ta för att få hjälp att upprätthålla din hormonbalans.

Vanliga frågor och svar

Hormonbalans
split-banner image