Järn med C-vitamin

Skonsam för magen samt kompletterad med C-vitamin

Läs mer
129 kr

Över 20 års erfarenhet

Utvecklad i Sverige

Hälsosamt val

  • Innehåller järnbisglycinat som är skonsamt för magen
  • Depåtablett som utsöndras långsamt vilket ökar upptaget
  • Bidrar till att minska trötthet och utmattning
  • Bidrar till immunsystemets normala funktion
  • Med C-vitamin som ökar järnupptaget

Elexir Järn är ett tillskott med järnbisglycinat från Albion Ferrochel® som är skonsamt för magen och har ett bättre upptag i kroppen jämfört med de flesta andra järntillskott. Förstärkt med vitamin C för immunsystemets normala funktion samt ökat järnupptag.

Järnbrist – Världens vanligaste näringsbrist

Järnbrist den mest förekommande mikronäringsbristen i hela världen. Den enda näringsbrist som är vanligare är proteinbrist som tyvärr är vanlig i fattiga länder.  Järnbrist drabbar främst kvinnor i fertil ålder då de förlorar järn i samband med menstruation varje månad. Graviditet medför också ökade järnförluster. Även män kan lida brist på järn men då är det ofta relaterat till dåligt järnupptag i kroppen alternativt att man äter en järnfattig kost.

Järn – Minskar trötthet och utmattning

Järn lagras till störst del i blodets röda blodkroppar som en del av hemoglobin. Hemoglobin har som uppgift att transportera runt syre från lungorna ut i kroppens alla delar, samt hämta upp koldioxid på sin väg tillbaka till lungorna som vi sedan kan andas ut. När man har låga nivåer av järn sker detta syretransport inte lika effektivt vilket gör oss trötta och utmattade. Järn ingår också i enzymer som behövs för kroppens energiproduktion. Det är därför viktigt att ha koll på sina järnnivåer, framför allt som fertil kvinna då brist är mycket vanligt.

Järn – Viktigt för immunsystemet

Järn är ett viktigt mineral för ett friskt immunförsvar. Järnbrist är kopplat till ökad infektionskänslighet, minskade mängder av vita blodkroppar samt minskad antikroppsproduktion.

Järnbisglycinat – Skonsamt för magen

Många järntillskott orsakar tyvärr magproblem som exempelvis förstoppning. Främst järnsulfat i höga doser kan ha denna effekt. Järn i form av järnbisglycinat är en skonsam organisk form av järn med hög biotillgänglighet och som inte orsakar förstoppning eller annat obehag. Elexir Järn kommer i en depåtablett som utsöndras långsamt i kroppen vilket ökar upptaget ytterligare.