Vad är pH-värde? article image

Vad är pH-värde?

pH-värde talar om hur sur eller basisk en vätska är och mäts på en skala från 0-14. pH-värdet är av stor betydelse för olika ekosystem i naturen, liksom för vår egen kropp. Blod, magsaft, saliv och underliv behöver alla rätt pH-värde för att vi ska hålla oss friska.

Inte minst är det viktigt att vaginan håller rätt surhetsgrad för att förhindra tillväxt av ogynnsamma bakterier. När pH-värdet i vaginan är ur balans kan det ge upphov till symtom som dålig lukt, irritation och klåda, liksom obehag vid samlag.

På Elexir Pharma har vi kosttillskott som kan bidra till att hålla pH-värdet i underlivet på rätt nivå. Tänk dock på att du kan behöva uppsöka en läkare eller gynekolog om du upplever underlivsbesvär som inte går över på några dagar.

Så fungerar pH-skalan

pH-skalan är ett mått på surhetsgraden i en lösning, till exempel dricksvatten, juice eller saliv, och sträcker sig från 0 till 14.

Värdet 7 på skalan anses vara neutralt, vilket innebär att lösningen varken är sur eller basisk. Värden under 7 kallas sura och indikerar en högre koncentration av vätejoner (vätejoner är det som gör en vätska sur). Värden över 7 är basiska och visar på en högre koncentration av hydroxidjoner (hydroxidjoner är det som gör en vätska basisk).

pH-skalan är så kallad logaritmisk, vilket innebär att varje heltalsförändring på skalan motsvarar en tiogångersförändring i jonkoncentration. För varje steg i skalan blir alltså vätskan tio gånger surare eller mer basisk. Med andra ord är det en stor skillnad mellan till exempel pH-värde 6 och 7.

pH-värdet är viktigt för naturen

pH-värdet är enormt viktigt för miljön och för ekosystemens hälsa. I naturen kan små förändringar i pH-värdet ha stora effekter på livsbetingelserna för växter och djur.

Vattendrag och sjöar kan ha ett lågt pH-värde, vilket indikerar en surare miljö som kan skada fiskar och andra vattenlevande organismer.

Även jordens pH-värde är viktigt för växternas tillväxt och näringsupptag, där olika växter behöver olika pH-värden för att växa och frodas. Ett balanserat pH är alltså nödvändigt för att bevara biologisk mångfald och ekologisk balans.

block media
block media
block media
block media

pH-värde i olika livsmedel

Livsmedel har också olika pH-värden, vilket påverkar både hållbarhet, smak och hur säkerhet livsmedlet är att äta. Många bakterier, till exempel de som orsakar matförgiftning, trivs mindre väl i sura miljöer. Därför har sura livsmedel, såsom citrusfrukter och fermenterade produkter, en naturlig förmåga att motstå bakteriell nedbrytning, vilket ger dem en längre hållbarhet.

Av den anledning tillsätter man i vissa livsmedel ättika och citronsyra, vilka sänker pH-värdet och hjälper till att bevara livsmedlet, till exempel picklade grönsaker.

Basiska livsmedel är till exempel bakpulver och vissa mineralrika grönsaker. Precis som sura livsmedel har de specifika egenskaper och användningsområden i matlagningen.

pH-värdet i olika delar av kroppen

Det finns en stor variation av pH-värdet i olika delar av kroppen:

Mage

I magen finns det till exempel mycket sura lösningar, med ett pH-värde så lågt som 1-2, vilket är behövs för att vi ska kunna smälta maten och för att döda skadliga mikroorganismer.

Blod

Blodet håller en mycket stabil och lätt basisk pH-nivå på mellan 7,35 och 7,45. Ett lägre eller högre pH-värde i blodet kan vara ett tecken på olika hälsoproblem.

Saliv

Saliven i munnen har vanligtvis ett pH omkring 6,5, vilket hjälper till att börja sönderdela maten och skydda tänderna från förfall.

Underliv

I underlivet, särskilt hos kvinnor, är pH-värdet viktigt för att upprätthålla en sund mikroflora och förebygga infektioner. Det normala pH-värdet i vagina ligger mellan 3,8 och 4,5, vilket är relativt surt.

Det sura miljön bidrar till att hindra tillväxten av skadliga bakterier och underlättar tillväxten av goda bakterier, som Lactobacillus. Dessa goda bakterier producerar mjölksyra som hjälper till att hålla pH-värdet lågt och skydda mot infektioner som bakteriell vaginos och svampinfektioner.

Vad är pH-värde: Vanliga frågor och svar