Hjärnkoll - För ditt barns kognitiva utveckling och förmåga

Hjärnkoll är ett unikt kosttillskott framtaget för barn, med fokus på kognitiv utveckling och förmåga. Med en unik sammansättning av viktiga näringsämnen så som omega-3, järn, vitamin C, GLA och kolin, är Hjärnkoll ett tillskott speciellt utvecklat för att stödja ditt barns kognitiva funktioner. Dessa funktioner inkluderar läs-och skrivförmåga, minne, logiskt tänkande och användning av siffror och språk. Hjärnkoll består av små lättsvalda kapslar och har en yta med citronsmak för att ditt barn enkelt ska kunna få i sig dem.

Omega-3 för hjärnan

Hjärnkoll innehåller de viktiga och essentiella omega-3-fettsyrorna DHA och EPA, från högkvalitativ fiskolja. Omega-3 har många viktiga funktioner i kroppen och bidrar bland annat till normal hjärnfunktion hos både barn och vuxna samt har även visat sig vara väldigt viktigt för utvecklingen av hjärnan hos spädbarn.

Hjärnan är rik på omega-3 och innehåller särskilt höga koncentrationer i nervcellernas membran vilket är avgörande för överföring av signaler mellan hjärnceller. Omega-3 finns även rikligt i hippocampus och frontalloben. Hippocampus är en del av hjärnan central för inlärning och minne medan frontalloben är involverad i kognitiva funktioner så som planering, problemlösning och emotionell reglering.

Järn och vitamin C

Hjärnkoll innehåller järn som har en betydande roll för hjärnans utveckling, energi och motverkande av trötthet. Järn har visats vara väldigt viktig för utveckligen av barns hjärnor och kognitiva förmågor och har i studier visat att barn som har järnbrist och fått äta tillskott av järn har ökat sitt resultat på intelligenstest samt fått lättare att läsa.

Hjärnkoll är även boostad med vitamin C som är en kraftfull antioxidant men som också hjälper kroppen att absorbera järn.

Kolins betydande roll för inlärning och minne

Kolin är ett b-vitaminliknande och essentiellt näringsämne som har en mängd funktioner i kroppen. Bland annat är kolin viktig för fettomsättningen men också tillverkningen av signalsubstansen acetylkolin.

Acetylkolin som är en neurotransmittor är bland annat viktig för hjärnans och nervsystemets funktioner. Detta innefattar en mängd kognitiva processer så som inlärning och minne, men även för uppmärksamhet och och problemlösning.

Den viktiga omega-6 fettsyran GLA

Gammalinolensyra (GLA) utvinns från växten jättenattljus i form av jättenattljusolja. GLA är en omega-6 fettsyra som har flera betydande funktioner i kroppen och fungerar bland annat som ett förstadium till prostaglandin som är ett hormonliknande ämne som tillverkas i kroppen. Prostaglandiner reglerar många olika processer i kroppen så som hormonbalansen, uppbyggnaden av hår, hud och naglar, blodtillförseln till vävnader samt har skyddande effekt på kroppens nervceller.

Omega-3 och GLA i kraftfull kombination

Kombinationen av omega-3 och GLA har blivit en intressant förening att studera. Forskning visar att dessa fettsyror kan ha en betydande effekt för personer med bland annat ADHD där positiva förändringar av hyperaktivitet, impulsivitet, uppmärksamhet, inlärning och minne har framkommit.

Att omega-3 är viktigt för en normal hjärnfunktion har länge varit känt men studier visar nu att en kombination av omega-3 fettsyrorna DHA och EPA tillsammans med omega-6 fettsyran GLA kan ha en bättre effekt på intellektuella funktionsnedsättningar och kognition än att endast inta DHA och EPA.

Frågor och svar

Vem kan äta Hjärnkoll?

Hjärnkoll är framtaget för barn över 6 år, dvs i skolålder, för att främja kognitiv utveckling och funktion. Hjärnkoll innehåller en kraftfull kombination av omega-3 och GLA som i studier visats kunna ha en positiv effekt vid bland annat ADHD och inlärningssvårigheter.

Från vilken ålder man man äta Hjärnkoll?

Vi rekommenderar dem för barn från 6 år och uppåt. De är utvecklade för hjärnans kognitiva utveckling vilket är viktigt i framför allt skolåldern hos barn. Kapslarna ska sväljas hela så även det är en aspekt vid åldersrekommendationen.

Kan man öppna kapslarna?

Kapslarna är helt förslutna och inte öppningsbara. Om ditt barn har svårt att svälja kapseln kan du göra hål på den och trycka ut innehållet i valfri kall dryck eller på ljummen/kall mat.

Är det någon smak på kapslarna?

Kapslarna har en yta som är smaksatt med citron men de är inte tuggkapslar, utan de ska sväljas hela.

Kapslarna varierar i färg mellan olika batcher, varför?

Färgen på kapslarna ändras med tiden och blir mörkare. Det är järnbisglycinatet som reagerar och ger en mörkare färg. Pigmenteringen har ingen påverkan på produktens kvalitet eller funktion. Kapslarna är vid produktion grön/bruna och blir mer bruna med tiden.

Är Hjärnkoll vegansk?

Nej, Hjärnkoll innehåller fiskolja och kapseln är gjord av bovint gelatin.

Relaterade produkter