Lion's mane – Bra för hjärnan? article image

Lion's mane – Bra för hjärnan?

Lion's mane är en svamp som fått sitt fantastiska namn tack vare sitt ovanliga utseende, den ser nämligen ut som en vit lejonman! Det latinska namnet för Lion's mane är Hericium erinaceus och är även känd som Igelkottstaggsvamp på svenska.

Var växer Lion's mane?

Lion's mane svamp växer vilt i skogar runt om i världen och är känd för att växa på döda eller döende träd, särskilt lövträd som ek och lönn. Den växer även i Sverige men är tyvärr sällsynt och därför även fridlyst här. Det är också möjligt att odla Lion's mane för kommersiellt bruk, som exempelvis för kosttillskott och livsmedelsproduktion, eller personlig konsumtion. Odling möjliggör kontroll över miljöförhållandena och främjar en pålitlig och hållbar produktion av svampen.

Lion's mane näringsinnehåll

Lion's mane innehåller föreningar och olika aktiva substanser som har fångat forskarnas uppmärksamhet på grund av deras potentiella hälsofördelar. Nedan är några av de huvudsakliga aktiva substanserna som har identifierats i Lion's mane-svampen:

Polysackarider:

Lion's mane innehåller flera olika så kallade polysackarider som till exempel betaglukaner. Polysackarider är en grupp komplexa kolhydrater viktiga komponenter i svampcellväggarna och har visat sig ha immunmodulerande egenskaper, dvs påverkan på immunförsvaret.

Erinaciner:

Erinaciner är en grupp av föreningar som finns i Lion's mane och som enligt vissa studier kan påverka kroppens produktion av NGF som står för "nerve growth factor" eller nervtillväxtfaktor på svenska). NGF är en proteinfaktor som är involverad i nervcellers tillväxt, överlevnad och differentiering.

Hericenoner:

Hericenoner är en annan grupp av föreningar (fungerar även som antioxidanter) som också kopplats till NGF.

Steroler:

Lion's mane innehåller också steroler, som är kemiska föreningar som liknar steroider. Dessa föreningar besitter en rad egenskaper och har studerats för sina potentiella hälsofördelar.

Peptider:

Svampen innehåller peptider, som är korta kedjor av aminosyror. Vissa peptider i Lion's mane kan ha biologisk aktivitet och kan vara involverade i dess speciella egenskaper.

Vitaminer och mineraler:

Lion's mane innehåller en rad B-vitaminer men även flera mineraler.

Långvarig traditionell användning

Lion's mane har en lång historia av användning inom hälsa och matlagning i vissa kulturer, särskilt i östra Asien. I Kina och andra östasiatiska länder har Lion's mane använts inom traditionell kinesisk hälsofilosofi för att stödja olika hälsotillstånd. Det sägs ha använts för att bland annat främja immunförsvar, nervsystem och mental förmåga.

Svampen har traditionellt använts som en del av kosten då man upplever att den främjar allmänt välbefinnande. Dess näringsprofil och potentiella hälsofördelar har gjort den till ett uppskattat tillskott.

Lion's mane har en lång historia av att användas i matlagning. I vissa asiatiska kök har svampen använts för att ge smak och textur åt olika rätter. Dess milda och delikata smak gör den till ett populärt tillskott i soppor, stekta rätter och andra maträtter.

Påverkar Lion's mane hjärnan?

Lion's mane har varit intressant inom forskningen på grund av dess potentiella positiva påverkan på hjärnan. Det man undersökt är bland annat huruvida ämnen som finns i svampen kan förbättra minne, kognitiv funktion och fokus men även deras potentiella inverkan på immunförsvaret.

Kognitiv funktion, minne och fokus:

Lion's mane innehåller, som beskrivet ovan, olika föreningar inklusive erinaciner och hericenoner. Dessa ämnen verkar i studier kunna ha inverkan på kroppens produktion av NGF vilket i sin tur påverkar nervsystemet och bindandet av nya nervceller.

Många svampar och växter innehåller olika ämnen som man studerat för sina potentiellt antiinflammatoriska effekter. Även ämnen i Lion's mane har visat sig intressanta i detta sammanhang. Att på olika sätt minska inflammationer i kroppen kan ha positiva effekter på hjärnhälsan.

Att inta ämnen som har påverkan på nervtillväxt och kognitiva funktioner kan även kopplas till positiva effekter på nedstämdhet och ångest då de påverkar frisättningen av signalsubstanser i hjärnan.

Nootropika

Nootropika är en term som används för att beskriva ämnen som potentiellt kan förbättra kognitiva funktioner, inklusive minne, koncentration, fokus, inlärning och kreativitet, utan att ha betydande biverkningar. Termen härstammar från grekiskan, där "nous" betyder sinne och "tropos" betyder vändning, således "sinnevändande" eller "sinneförbättrande".

Nootropika förespråkas ofta för deras påstådda positiva effekter på hjärnans prestation och mental funktion. Dessa ämnen kan vara naturliga, såsom vissa örter och svampar, eller syntetiska, som vissa läkemedel. Lion's mane klassas ofta som en så kallad nootropika.

Andra exempel på ämnen som klassificeras som nootropika inkluderar:

  • Koffein: Känt för att förbättra vakenhet och koncentration
  • Ginko Biloba: En ört som klassas som växtbaserat läkemedel i Sverige och som främjar minne och förbättrad kognitiv funktion.
  • L-teanin: En aminosyra som finns i grönt te och som sägs ha avslappnande och koncentrationsfrämjande egenskaper.
  • Bacopa Monnieri: En växt som visat sig förbättra kognitiva funktioner så som minne, koncentration och fokus.
  • Racetam-familjen: En grupp av syntetiska föreningar som inkluderar piracetam och aniracetam och som har undersökts för sina möjliga kognitiva fördelar.
  • Modafinil: Ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla sömnrelaterade störningar och som ibland används för att stödja kognitiva funktioner.

Svampar som ofta förekommer tillsammans med Lion's mane

Det finns ett gäng hälsosvampar som passar bra att ta tillsammans i kosttillskott, mat eller pulverform. Svampar som ofta förekommer tillsammans med Lion's mane är Cordyceps, Maitake, Reishi, Shiitake och Chaga. Nedan beskriver vi dessa lite närmre.

Cordyceps

Cordyceps är en grupp svampar som omfattar flera arter, varav Cordyceps sinensis är en av de mest studerade och använda i hälsosammanhang. Cordyceps kallas Larvsvamp på svenska då den är en parasitsvamp hos framför allt larver. Cordyceps sinensis har använts inom kinesisk hälsofilosofi i över 2000 år. Den anses vara en adaptogen och innehåller aktiva föreningar som polysackarider, proteiner, vitaminer och mineraler.

Maitake

Maitake (Grifola frondosa), kallas Korallticka på svenska, är en fascinerande svamp med intressanta egenskaper och en rik historia inom traditionell kinesisk hälsofilosofi. Maitake, även känt som "dansande svampen" på japanska, har fått sitt namn på grund av de historiska anekdoterna om människor som dansade av glädje när de hittade svampen i skogen. Ursprungligen kommer svampen från Japan, Kina och Nordamerika.

Maitake har, precis som flera andra hälsosvampar, högt innehåll av aktiva föreningar som polysackarider och betaglukaner och anses vara en adaptogen.

Även Reishi och Chaga förekommer ofta tillsammans med Lion's mane. Läs mer om dessa svampar här.

Vanliga frågor och svar om Lion's mane:

Vilken dosering är bra om man vill testa Lion's mane i kosttillskott?

Svar: Det finns ingen uttalad dos som passar alla i alla syften men ett vanligt spann i kosttillskott är 500 mg extrakt per dag om produkten bara innehåller Lion's mane. Om man tar ett tillskott med flera ingredienser kan Lion's mane utgöra en mindre del. I Elexir Svampkomplex med Lion's mane har vi exempelvis blandat med Cordyceps, Maitake och Bacopa som kan förbättra kognitiv funktion, koncentration, fokus och minne.

Kan Lion's mane hjälpa vid olika typer av sjukdomar?

Svar: Lion's mane är inget läkemedel eller medicinskt preparat. Om du lider av sjukdom och vill testa Lion´s mane bör du rådgöra med din läkare först.

Har Lion's mane använts inom traditionell kinesisk medicin i Asien?

Svar: Ja det stämmer att Lion's mane (och många andra svampar) flitigt används inom traditionell kinesisk medicin.

Vad kallas de aktiva substanserna i Lion's mane?

Svar: Det finns flera aktiva substanser i Lion's mane (Hericium erinaceus), bland annat en grupp ämnen som kallas polysackarider. Det finns många olika typer av polysackarider som till exempel betaglukaner. Lion's mane innehåller även erinaciner, hericenoner, steroler, peptider, vitaminer, mineraler och antioxidanter.

Elexir Pharma har två olika tillskott som innehåller svampar, vad skiljer dem åt?

Svar: Vi har utvecklat två olika Svampkomplex. Den ena heter Svampkomplex med Lion's mane och är utvecklad för fokus, minne och koncentration. Den innehåller Lion's mane, cordyceps, maitake och växtextraktet Bacopa monnieri. Den andra heter Svampkomplex med Reishi och är utvecklad för att stödja immunförsvaret. Den innehåller Reishi, Lion's mane, Chaga och Shiitake.

Hur ska man ta Lion's mane?

Svar: Som kosttillskott kan man ta Lion's mane på olika sätt. Det finns som pulver, kapsel eller tablett men kan även ätas som matsvamp. Vissa produkter innehåller extrakt medan andra har rent pulver. Svampar kan vara ett sätt att stödja kroppen på naturlig väg.

Gör man mycket forskning på Lion's mane?

Svar: Lion's Mane har visat sig vara mycket intressant för forskning. Många studier har gjorts på Lion's mane (även känd som Igelkottstaggsvamp) och fler studier kommer sannolikt göras framöver, både på Lion's mane men även på andra svampar med fokus på deras intressanta näringsinnehåll. De har gemensamt att de innehåller föreningar verkar kunna påverka kroppen på olika sätt.

Kan Lion's Mane ha biverkningar?

Svar: Lion's Mane (Hericium erinaceus) anses vara säker för de flesta människor när den konsumeras som mat och kosttillskott. Äter du läkemedel eller lider av sjukdom är det alltid bra att konsultera sin läkare innan man använder kosttillskott.