Reishi – Bra för immunförsvaret? article image

Reishi – Bra för immunförsvaret?

Reishi är en vacker rödbrun svamp som på svenska ofta kallas Lackticka. Namnet Lackticka refererar till svampens karakteristiska lackliknande yta på dess fruktkropp. På latin heter den Ganoderma lucidum.

Var växer Reishi?

Reishi förekommer naturligt i olika delar av världen inklusive Sverige, särskilt i skogsmiljöer. Den trivs ofta på döda eller nedbrytande träd, särskilt lövträd som ekar och lönnar.

Reishi-svampen kan även odlas och det är på detta sätt som man lyckats möta den ökade efterfrågan på Reishi som numera ofta används i pulverform och kosttillskott. När man odlar Reishi används ofta substrat i form av träflis tillsammans med olika näringsämnen.

Odlingsprocessen tar flera månader och kräver både tålamod och övervakning för framgångsrik odling. Vill man odla Reishi hemma finns tillgängliga odlingskit att köpa!

Reishi näringsinnehåll

Reishi-svampen innehåller olika aktiva föreningar och näringsämnen som har studerats för sina potentiella hälsofördelar. Här är några av de huvudsakliga föreningarna som ofta återfinns i Reishi:

Polysackarider:

Reishi innehåller flera olika så kallade polysackarider som exempelvis betaglukaner. Polysackarider är en grupp komplexa kolhydrater viktiga komponenter i svampcellväggarna och har visat sig ha immunmodulerande egenskaper, dvs påverkan på immunförsvaret.

Triterpener:

Triterpener är en grupp föreningar som finns i Reishi och anses bidra till dess potentiella hälsoeffekter. Dessa inkluderar ganoderins och lucidumol.

Peptider:

Reishi innehåller olika peptider, som är korta kedjor av aminosyror. Dessa peptider kan ha biologisk aktivitet och har studerats för sina potentiella hälsoeffekter.

Proteiner:

Svampar generellt, inklusive Reishi, innehåller proteiner som bidrar till dess totala näringsvärde.

Polysackarid-peptidkomplex:

Det finns komplexa föreningar i Reishi som är en kombination av polysackarider och peptider. Dessa föreningar anses vara ansvariga för vissa hälsofördelar som tillskrivs svampen.

Vitaminer och mineraler:

Reishi innehåller också olika mineraler som selen, zink och koppar, samt vissa vitaminer som B-vitaminer.

Antioxidanter:

Reishi innehåller även antioxidanter av olika slag, inklusive fenoler och andra föreningar.

Långvarig traditionell användning

Reishi-svampen har en lång historia av användning .I Kina och andra östasiatiska länder har Reishi använts inom traditionell kinesisk hälsofilosofi för att stödja olika hälsotillstånd. Den har traditionellt använts för sina potentiella hälsofördelar och anses vara en adaptogen, en substans som hjälper kroppen att anpassa sig och hantera stress.

Reishi kan även användas i matlagning. I vissa asiatiska kök har svampen använts i soppor, grytor, risrätter, te och dryck.

Påverkar Reishi immunförsvaret?

Reishi-svampen (Ganoderma lucidum) har studerats för sina egenskaper som kan ha inverkan på vårt immunförsvar. Det finns flera sätt genom vilka Reishi kan påverka immunförsvaret:

Stimulering av immunsystemet:

Reishi innehåller bioaktiva föreningar, särskilt polysackarider, som har visat sig kunna stimulera kroppens immunförsvar. Dessa föreningar kan öka aktiviteten hos olika typer av celler i immunförsvaret, inklusive makrofager, naturliga mördarceller och T-celler.

Ökad produktion av cytokiner:

Cytokiner är proteiner som fungerar som signalämnen mellan celler i immunförsvaret. Reishi har visat sig kunna öka produktionen av viktiga cytokiner, såsom interleukiner och interferoner, vilket kan bidra till att förbättra immunsystemets respons.

Reglering av immunfunktionen:

Reishi tros ha en immunreglerande effekt genom att balansera och modulera aktiviteten i immunsystemet. Detta adaptogena drag kan vara fördelaktigt för att främja en sund immunrespons.

Antioxidantaktivitet:

Reishi är rik på antioxidanter, inklusive fenoler och andra föreningar, som kan bidra till att neutralisera fria radikaler i kroppen. Genom att minska oxidativ stress kan Reishi stödja en hälsosam funktion av kroppens immunförsvar.

Reishi - En adaptogen svamp

Reishi klassas som en adaptogen. Adaptogener är ett samlingsnamn för växter och svampar innehållande vissa bioaktiva substanser som påverkar kroppens förmåga att anpassa sig till fysisk, kemisk och biologisk stress. Namnet adaptogener kommer från engelskans ”to adapt”, dvs att anpassa sig. Adaptogener normaliserar och optimerar kroppens funktioner för att skapa balans, de stimulerar inte en funktion till dess övre gräns. De fungerar alltså inte på samma sätt som centralstimulerande medel, exempelvis koffein, som får en lägre verkan ju fler gånger du använder dem och som stimulerar även när du befinner dig i balans.

Adaptogener har samma verkan kontinuerligt utan att du succesivt måste öka dosen för att få samma effekt som i början. De är inte heller beroendeframkallande.

Några av de mest kända adaptogenerna är Ashwagandha, Rosenrot, Rysk Rot, Schisandra och Reishi. För att kallas för adaptogen finns det vissa kriterier som växten eller svampen måste uppfylla:

1. Effekten måste vara generell och bred, så till vida att motståndskraften förbättras mot en lång rad stressorer av fysisk, kemisk och biologisk natur.
2. De ska ha en normaliserande, det vill säga återställande, funktion.
3. Adaptogener skall vara ofarliga och ha en bred terapeutisk verkan med minimal, eller ingen, störning av de normala biologiska processerna.

Andra intressanta svampar

Reishi är en jätteintressant svamp men det finns även fler värda att nämna. Många svampar innehåller föreningar och ämnen som liknar varandra men med lite olika funktioner vilket gör att det kan vara en fördel att äta en kombination av olika svampar. Nedan beskrivs några andra hälsosvampar som ofta förekommer tillsammans med Reishi.

Lion's mane

Lion's mane (Hericium erinaceus), kallas Igelkottstaggssvamp på svenska, är en svamp som precis som Reishi innehåller aktiva föreningar i form av polysackarider, vitaminer, mineraler, antioxidanter mm. Den klassas som nootropika. Nootropika är en term som används för att beskriva ämnen som potentiellt kan förbättra kognitiva funktioner, inklusive minne, koncentration, fokus, inlärning och kreativitet, utan att ha betydande biverkningar. Läs mer om Lion's mane här.

Chaga

Chaga (Inonotus obliquus), kallas Spräckticka på svenska, är en svamp som växer på vissa träds bark, särskilt björkar, och den har länge använts inom traditionella hälsofilosofier i vissa kulturer. Chaga har ett speciellt utseende med en svart, kolliknande yta och ser ut som en knottrig tillväxt på träden. Chaga förekommer naturligt i kalla klimatzoner så som norra delar an Europa (inklusive Sverige), Asien och Nordamerika.

Chaga innehåller flera aktiva föreningar inklusive polysackarider, triterpener, fenoler, betulin, betulinsyra och antioxidanter. Chaga är känd för sitt höga ORAC-värde som är "antioxidant-mått". ORAC står för "Oxygen Radical Absorbance Capacity" och mäts på 100 gram livsmedel. ORAC motsvarar den styrka som ett ämne har att neutralisera fria radikaler som orsakar oxidativ stress i kroppen. Chaga har ett ORAC-värde på mellan 60 000–360 000. Det kan jämföras med exempelvis svenska blåbär som har ett värde på mellan 4 500–6 500.

Chaga äter man oftast i form av torkat pulver som kan användas som te eller i smoothie men det finns även som extrakt i kapslar eller tabletter.

Shiitake

Shiitake (Lentinula edodes), kallas Ekmussling på svenska, är en populär matsvamp som härstammar från östra Asien och har blivit omtyckt över hela världen både för sin distinkta smak och sina potentiella hälsofördelar. Shiitake är inte bara god att äta utan innehåller dessutom aktiva ämnen som polysackarider, vitaminer, mineraler och antioxidanter.

Även svamparna Cordyceps och Maitake är intressanta och förekommer ofta tillsammans med ovanstående svampar. Läs mer om Cordyceps och Maitake här.

Vanliga frågor och svar om Reishi:

Vilken dosering är bra om man vill testa Reishi i kosttillskott?

Svar: Det finns ingen uttalad dos som passar alla i alla syften men en vanlig dos i kosttillskott är 500 mg extrakt per dag om produkten bara innehåller Reishi. Om man tar ett tillskott med flera ingredienser kan Reishi utgöra en mindre del. I Elexir Svampkomplex med Reishi har vi exempelvis blandat med Lion's mane, Chaga och Shiitake.

Kan Reishi hjälpa vid olika typer av sjukdomar?

Svar: Reishi är inget läkemedel eller medicinskt preparat. Om du lider av sjukdom och vill testa Reishi bör du rådgöra med din läkare först.

Har Reishi använts inom traditionell kinesisk medicin i Asien?

Svar: Ja det stämmer att reishi (och många andra svampar) flitigt används inom traditionell kinesisk medicin.

Vad kallas de aktiva substanserna i Reishi?

Svar: Det finns flera aktiva substanser i Reishi (Ganoderma lucidum), bland annat en grupp ämnen som kallas polysackarider. Det finns många olika typer av polysackarider som till exempel betaglukaner. Reishi innehåller även triterpener, vitaminer, mineraler och antioxidanter.

Elexir Pharma har två olika tillskott som innehåller svampar, vad skiljer dem åt?

Svar: Vi har utvecklat två olika Svampkomplex. Den ena heter Svampkomplex med Reishi och är utvecklad för att stödja immunförsvaret. Den innehåller Reishi, Lion's mane, Chaga och Shiitake. Den andra produkten heter Svampkomplex med Lion's mane och är utvecklad för fokus, minne och koncentration. Den innehåller Lion's mane, cordyceps, maitake och växtextraktet Bacopa monnieri. Svampar kan vara ett sätt att stödja kroppen på naturlig väg.

Hur ska man ta Reishi?

Svar: Som kosttillskott kan man ta Reishi på olika sätt. Det finns som pulver, kapsel eller tablett men kan även ätas som matsvamp. Vissa produkter innehåller extrakt medan andra har rent pulver.

Görs det mycket forskning på Reishi?

Svar: Reishi har visat sig vara mycket intressant för forskning. Många studier har gjorts på Reishi (även känd som Larvsvamp) och fler studier kommer sannolikt göras framöver, både på Reishi men även på andra svampar med fokus på deras intressanta näringsinnehåll. De har gemensamt att de innehåller föreningar som verkar kunna påverka kroppen på olika sätt.

Kan Reishi ha biverkningar?

Svar: Reishi (Ganoderma lucidum) anses vara säker för de flesta människor när den konsumeras som mat och kosttillskott. Äter du läkemedel eller lider av sjukdom är det alltid bra att konsultera sin läkare innan man använder kosttillskott.