Vad är egentligen immunförsvaret och hur stärker jag det? article image

Vad är egentligen immunförsvaret och hur stärker jag det?

 Det pratas väldigt mycket om ”kroppens immunförsvar” men vad betyder det egentligen? Man hör på ordet att det handlar om kroppens försvar mot något och det är just vad det är. Vi utsätts ständigt för främmande ämnen som tar sig in i kroppen på olika sätt. För att bedöma vad som är en potentiell fara för oss, samt bekämpa det som kan vara skadligt, så behöver vi ett system. Den här jätteapparaten har fått namnet ”immunsystem” eller ”immunförsvar”.  

Yttre och inre försvar

Immunförsvaret är smart indelat i det ”yttre” försvaret och det ”inre” försvaret. Det yttre består av huden, slemhinnorna i näsa och luftvägar, tårvätska, saliv och magsaftens saltsyra som dödar många bakterier. Det inre delas in i två delar, det medfödda och det adaptiva immunförsvaret. Det medfödda är precis som det låter, vi föds med det. Det adaptiva däremot skapas under livets gång när vi kommer i kontakt med olika typer av patogener så som virus och bakterier genom infektion eller via vaccin. När vi kommer i kontakt med patogener lär sig det adaptiva immunförsvaret känna igen dem och när vi sedan stöter på det igen så vet kroppen direkt vad den ska göra och reaktionen blir lindrigare.

Immunförsvaret består av många olika typer av celler med olika arbetsuppgifter. Vissa av dessa celler har fått coola namn som exempelvis mördarceller, hjälparceller, storätarceller och minnesceller.

Kan man påverka immunförsvaret?

Alla celler i kroppen behöver näring för att fungera väl. Immunförsvarets olika celler kan stärkas genom att äta rätt vitaminer, mineraler och antioxidanter. Exempel på välstuderade ämnen som är extra viktiga för immunförsvarets funktion är D-vitamin, C-vitamin, zink, selen och vissa B-vitaminer. Ligger man lågt på en eller flera av dessa näringsämnen kan man uppleva att man lättare drar på sig förkylningar och andra infektioner. Det är viktigt att äta en varierad och näringsrik kost för att tillgodose kroppen med alla näringsämnen den behöver, inte bara för immunförsvarets skull så klart.

Det är inte alltid lätt att äta rätt och många av oss tar nog genvägar lite här och där när tiden och orken inte finns. Vi lever i en stressig vardag och kanske inte alltid lagar mat från grunden med rena råvaror. Tyvärr verkar det vara så att även om vi försöker göra allt rätt, så är näringshalten i vår mat idag betydligt lägre än det var förr. Det blir alltså allt svårare att få i sig allt vi behöver enbart genom kosten. Selen är ett bra exempel på detta. Selen finns i jordmånen och förs över till maten vi odlar. Tyvärr är jordarna utarmade och selenhalterna har minskat kraftigt i många delar av världen vilket gjort att vi enligt mätningar får i oss för lite. D-vitamin är även det en bristvara men det beror på en kombination av solbrist i Sverige större delen av året, samt att få livsmedel innehåller D-vitamin i större mängder.

Tarmflorans sammansättning spelar också stor roll för hur vårt immunförsvar fungerar.

Vad mer kan vi göra?

Förutom näringsrik mat, mår immunförsvaret även bra av motion och vila. Fysisk aktivitet är viktig för kroppen av flera anledningar och oftast tänker vi kanske på att bygga muskler, få bra kondition och stärka hjärtat men fysisk aktivitet minskar dessutom inflammation i kroppen. Både konditionsträning och styrketräning är bra för att minska inflammation, vilket stöttar immunförsvaret. Man ska inte heller underskatta vardagsmotion som promenader, städning, gå i trappor mm.

Kroppens immunförsvar stöttas också av sömn och återhämtning.

Kosttillskott för immunförsvaret

Det finns en rad näringsämnen som är belagda med hälsopåståenden ”Bidrar till immunsystemets normala funktion” och som vi kan rekommendera till dig som vill stötta ditt immunförsvar.

Eftersom tarmhälsa också spelar roll för immunförsvaret rekommenderar vi även våra produkter med mjölksyrabakterier.