Vad är enzymer?

Enzymer är små verksamma biologiska ämnen som katalyserar, det vill säga skyndar på eller bromsar upp kemiska reaktioner i kroppen. Enzymer har därmed en mycket viktig roll överallt i hela kroppen. Inte minst är de viktiga för att matsmältningen ska fungera optimalt, eftersom matsmältningsenzymer behövs för att vi ska kunna spjälka maten i enskilda näringsämnen som kroppen kan ta upp.

Om matsmältningen inte fungerar som den ska kan man uppleva besvär såsom uppblåsthet, magknip, gaser och diarré. 

Se våra kosttillskott med matsmältningsenzymer här.

De olika matsmältningsenzymerna

Matsmältningsenzymer är alltså en grupp enzymer som behövs för nedbrytningen av maten vi äter. De finns i matsmältningssystemet och arbetar för att bryta ned proteiner, fetter och kolhydrater till mindre enheter som kroppen kan absorbera och använda. Enzymerna produceras i olika delar av matsmältningssystemet, såsom i munnen, magsäcken och framför allt i tunntarmen.

De olika enzymer som finns i matsmältningssystemet och som du kanske har hört talas om är amylas, proteas, lipas, cellulas och laktas.

Elexir Enzymer

Amylas

Amylas är ett enzym som bidrar till nedbrytningen av stärkelserika livsmedel. Enzymet katalyserar, det vill säga skyndar på, de kemiska reaktioner som omvandlar stärkelse till olika sockerarter vilka sedan kan brytas ner ytterligare till glukos.

Amylas finns både i saliven och i tunntarmen. Redan i munnen börjar alltså processen med stärkelsenedbrytning så snart maten kommer i kontakt med saliven.

I tunntarmen fortsätter sedan nedbrytningsprocessen av stärkelse. Den här dubbla förekomsten av amylas ser till att stärkelsen bryts ner effektivt till mindre molekyler som kan absorberas och användas av kroppen.

Proteas

Proteaser behövs för att bryta ner proteinmolekyler till mindre peptider och fria aminosyror. Dessa enzymer är viktiga för att kroppen ska kunna tillföra och utnyttja protein från maten vi äter. Proteas fungerar genom att klyva bindningarna mellan aminosyrorna i proteinerna.

De här enzymerna finns även de på flera platser i matsmältningssystemet, inklusive magsäcken och bukspottkörteln. Magsäckens sura miljö aktiverar pepsin, en typ av proteas, vilket startar igång proteinernas nedbrytning. Bukspottkörteln tillför sedan ytterligare proteaser för att fortsätta processen i tunntarmen.

Proteasernas funktioner påverkar inte bara matsmältningen, utan även flera andra kroppsfunktioner. Proteiner behöver brytas ner till sina byggstenar för att kroppen ska kunna bygga upp nya proteiner som behövs för celltillväxt, reparation och andra vitala funktioner.

Lipas

Lipas är det enzym som ansvarar för nedbrytningen av fettmolekyler (lipider) till glycerol och fria fettsyror. Den här processen är avgörande för att kroppen ska kunna absorbera och använda fett från maten. Lipas finns främst i bukspottkörteln och utsöndras i tunntarmen, där de flesta fettmolekylerna bryts ner.

Fettmolekyler är inte lösliga i vatten, vilket gör dem svårare för kroppen att hantera. Gallan från levern fungerar som en emulgator som bryter ner fetterna i mindre droppar, vilket hjälper lipas att nå och bryta ner dessa stora molekyler. Detta visar hur olika enzymer och ämnen samarbetar för att optimera matsmältningen.

Lipasets funktion i matsmältningen påverkas alltså av närvaron av andra ämnen och är ett exempel på hur kroppens olika system är beroende av varandra för att effektivt bryta ner och absorbera näringsämnen från maten. Utan lipas skulle kroppen ha svårt att utnyttja fett från kosten, vilket skulle påverka energiförsörjningen och lagringen av energi.

Cellulas

Cellulas är ett samlingsnamn för de enzymer som bryter ner den cellulosa som finns i växternas cellväggar. Cellulosa består av långa kedjor av glukosmolekyler och är en viktig källa till fiber i vår kost. Trots att det finns i många livsmedel kan människor inte naturligt producera cellulas utan vi förlitar oss istället på vissa mikroorganismer i vårt matsmältningssystem för att hjälpa till med nedbrytningen av cellulosa.

Cellulas katalyserar nedbrytningen av cellulosa till glukos som kan absorberas av kroppen. Även om vi människor inte är så bra på att bryta ner cellulosa helt, bidrar processen till att mjuka upp maten och underlätta passage genom tarmarna, vilket främjar en hälsosam matsmältning och förhindrar problem såsom förstoppning.

Laktas

Laktas är ett enzym som behövs för att vi ska kunna smälta laktos, den huvudsakliga sockerarten i mjölk och mejeriprodukter. Laktas bryter ner laktos till dess två olika komponenter glukos och galaktos, vilka sedan kan tas upp av tarmväggarna.

Många människor producerar mindre laktas efter barndomen, vilket kan leda till laktosintolerans – en oförmåga att smälta laktos effektivt. Det kan ge symtom som gasbildning, uppblåsthet, kramp och diarré efter att man ätit laktosrika produkter.

Därför kan man ha brist på matsmältningsenzymer

Ibland kan vi få brist på matsmältningsenzymer. Med åldern minskar till exempel vår egen enzymproduktion vilket kan leda till besvär med matsmältningen eller svårighet att ta upp näringsämnen som vi ska. Det kan leda till att vi får brist på vissa ämnen och mindre ork och energi. Om vi äter en näringsfattig kost och stressar mycket kan även det leda till matsmältningsbesvär. En del av oss har även naturligt brist på vissa enzymer, som laktas som spjälkar laktos i mjölkprodukter.

Tecken på brist på matsmältningsenzymer

Uppblåsthet och gaser

En av de vanligaste symptomen på enzymbrist är en känsla av uppblåsthet och ökad gasbildning efter måltider. Detta beror ofta på att mat inte bryts ned ordentligt och fermenteras av bakterier i tjocktarmen.

Diarré

Ofullständigt nedbruten mat kan orsaka lösa avföringar eller diarré, eftersom kroppen försöker bli av med icke nedbruten föda.

Förstoppning

I vissa fall kan enzymbrist leda till förstoppning, särskilt om det gäller enzymer som är involverade i nedbrytningen av fibrer och andra svårsmälta komponenter i kosten.

Magont och kramp

Smärta och kramp i magen är vanliga och kan vara ett tecken på att mat inte smälts korrekt.

Kosttillskott med matsmältningsenzymer

Om du upplever magbesvär såsom de beskrivits ovan kan kosttillskott med enzymer stödja matsmältningen. På Elexir Pharma har vi kosttillskott med matsmältningsenzymer i kombination med andra ämnen som också de stödjer matsmältningsfunktionen.

En god matsmältning börjar med näringsrik kost som intas i lugn och ro och som tuggas ordentligt, så att tarmsystemet får lättare att hantera maten. Om du är osäker på vad som orsakar dina besvär, behöver du kontakta en dietist eller läkare innan du börjar med eventuella kosttillskott.

Här hittar du våra kosttillskott med enzymer

Good Gut Feeling Mjölksyrabakterier + Enzymer

Vad har enzymer för funktion i kroppen?

Enzymer har en lång rad viktiga funktioner i kroppen:

Katalyserar kemiska reaktioner 

Enzymernas huvudsakliga uppgift är att effektivt katalysera kemiska reaktioner. De gör detta genom att minska den energi som behövs för att en reaktion ska äga rum.

Det gör att processer som annars skulle vara för långsamma sker snabbare. Ibland kan enzymer fungera enskilt men ibland behöver de hjälp av andra ämnen för att ta hand om olika typer av kemiska grupper i kroppen.

Ämnesomsättningen

Enzymer behövs för vår ämnesomsättning, eller metabolism, som omfattar alla kemiska processer som upprätthåller liv inom en cell eller organism. De hjälper till att bryta ner näringsämnen för att producera energi och för att bygga upp olika komponenter i cellerna.

DNA och kommunikation

Specifika enzymer är inblandade i processerna för att kopiera DNA inför celldelning och reparera skadat DNA. Enzymer påverkar också hur celler kommunicerar med varandra, till exempel om förändringar i cellernas miljö.

Elexir Enzymer

Vanliga frågor och svar: Vad är enzymer?

Är enzymer viktiga?

Ja, enzymer är oerhört viktiga. De fungerar som biologiska katalysatorer, vilket innebär att de påskyndar kemiska reaktioner som är nödvändiga för livet. Utan enzymer skulle dessa reaktioner ske så långsamt att liv som vi känner det inte skulle kunna upprätthållas. Enzymer är därför centrala för många av kroppens viktigaste processer.

För att enzymerna ska kunna fungera behöver de kunna binda till sina så kallade substrat, det vill säga de ämnen som ska genomgå omvandling. Till exempel behöver amylas, som bryter ner stärkelse, kunna binda till just stärkelsemolekyler.

Är enzymer alltid en typ av protein?

Enzymer är oftast proteiner, vilket innebär att de består av långa kedjor av aminosyror som viker sig i specifika tredimensionella former. Denna struktur är avgörande för enzymets funktion, eftersom den avgör hur väl enzymet kan binda till sina substrat (de ämnen de ska omvandla) och katalysera en reaktion.

Varför kan man behöva tillskott av enzymer?

Det finns flera skäl till varför man kan behöva tillskott av enzymer. Ett vanligt skäl är att kroppens egen produktion av enzymer inte räcker till, vilket kan påverka matsmältningen och upptaget av näringsämnen. Detta kan ofta hända på grund av vissa hälsotillstånd. Tillskott av enzymer kan då hjälpa till att bryta ner maten på ett effektivt sätt, vilket gör att näringsämnena lättare tas upp av kroppen.

Är det vanligt med laktosintolerans?

Ja, laktosintolerans är relativt vanligt världen över, men förekomsten varierar kraftigt mellan olika populationer och etniska grupper. Vissa uppskattningar tyder på att omkring 65% av den globala befolkningen har en nedsatt förmåga att smälta laktos efter barndomen. I vissa delar av Asien, Afrika och Sydamerika kan förekomsten av laktosintolerans vara så hög som 90% eller mer, medan den är lägre i norra Europa och vissa samhällen där mjölkprodukter har varit en del av kosten under många generationer.