Lack of a good beauty routine? article image

Lack of a good beauty routine?

You've probably heard that beauty comes from within, but think how true it is. If you take care of the body on the inside, you will get it again on the outside. When you take care of yourself, both mentally and physically, you both look better and have a beautiful radiance! Because surely it shows on a person if they care about their own health, or not? Beautiful shiny hair, smooth skin with a nice glow or strong, healthy nails cannot be achieved by simply applying creams, oils, shampoos and the like from the outside. It primarily requires that these parts of the body be nourished from the inside.

Nourishment for the hair

For healthy, thick and shiny hair, specific nutrients are needed, does that sound logical? When the body is low on vitamins and minerals, priority is given to the most important functions such as our organs. Hair, skin and even nails can therefore be negatively affected if the body lacks nutrients that strengthen these particular areas. The hair above all needs biotin, zinc, silicon, sulfur (MSM), selenium and amino acids to grow and feel good. Since the hair is in the skin, it is also important to take care of your skin in order to have nice, healthy hair.

Nourishment for the skin

The skin is the body's largest organ and acts as your ultimate barrier to the outside world. The skin is an important protection against viruses, bacteria and the sun's rays. The skin helps you maintain the right body temperature and stores both fluid and fat, which means that the body does not dry out. When we talk about nutrition for the skin, maybe you think of the face specifically? Yes, it is often the face we talk about when we talk about skin care. The skin is complex and easily becomes unbalanced at times. In autumn and winter, many people experience that the skin becomes dry, rough and dull if you compare it to summer time when the skin feels supple, has a glow and maybe even a nice tan. But giving the skin the right nutrition from the inside obviously affects the skin of the whole body, not just the face.

Some of the most important nutrients for the skin are vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin D, vitamin E, silicon, zinc, omega-3, omega-6 (GLA) and amino acids. Since we are all different, we also have slightly different needs depending on genetics, environment, lifestyle etc. Maybe you have completely normal skin with no worries and thus you don't need to put extra focus there. Or maybe you have very dry or very oily skin and need help to balance it with the right nutrition but of course also with the right skin care in the form of creams, serums and oils adapted to your specific needs. AND don't forget to drink lots of water! The skin is dependent on moisture and without liquid you easily become dry and wrinkled. Water, water, water!

Nutrition for the nails

The nutrition we talked about above for hair and skin also strengthens the nails. It is for this reason that many dietary supplements are aimed at all three parts, because they need roughly the same type of nutrition. In a sense, the nails are the least complicated as they mainly need minerals such as zinc, silicon, sulfur and selenium.

Beauty from the inside out

Now we've gone through which nutrients benefit hair, skin and nails, but what should you eat then? Fatty fish, nuts and seeds, avocados, cold-pressed oils such as flaxseed oil or evening primrose oil, fruits, vegetables, berries, whole grains, root vegetables and legumes are examples of foods that strengthen hair, skin and nails (and provide many other health benefits as well). If you feel that an extra boost is needed for hair, skin and nails, there are many customized nutritional supplements that strengthen these areas with quick effect. However, food and nutritional supplements must be combined with good products for the outside. Find products that suit your hair, skin and nails. A tip is to get help from your hairdresser to find good hair products that suit your hair and to consult with a skin therapist about what type of skin care products your skin feels good about. You can easily take care of your nails yourself with a nice nail oil and, if necessary, strengthening diet and/or nutritional supplements, but it can also be good to visit a nail salon every now and then for extra flair.

Att skönhet kommer inifrån har du säkert hört förut, men tänk så sant det är. Tar du hand om kroppen på insidan får du igen det i det yttre. När du tar hand om dig själv, både psykiskt och fysiskt, blir du både snyggare och får en vacker utstrålning! För visst syns det på en person om den månar om sin egen hälsa, eller inte? Vackert glansigt hår, len hud med fin lyster eller starka friska naglar får du inte av att enbart applicera krämer, oljor, schampon och liknande från utsidan. Det kräver i första hand, att man ger dessa delar av kroppen näring från insidan.

Näring för håret

För ett friskt, tjockt och glänsande hår behövs specifika näringsämnen, låter kanske logiskt? När kroppen ligger lågt på vitaminer och mineraler prioriteras de allra viktigaste funktionerna som exempelvis våra organ. Hår, hud och även naglar kan därför påverkas negativt om kroppen saknar näringsämnen som stärker just dessa områden. Håret behöver framför allt biotin, zink, kisel, svavel (MSM), selen och aminosyror för att växa och må bra. Eftersom håret sitter i huden så är det även viktigt att måna om sin hud för att få fint, friskt hår.

 

Näring för huden

Huden är kroppens största organ och agerar som din yttersta barriär mot omvärlden. Huden är ett viktigt skydd mot virus, bakterier och solens strålar. Huden hjälper dig hålla rätt kroppstemperatur och lagrar både vätska och fett som gör att kroppen inte torkar ut. När vi pratar om näring för huden tänker du kanske på ansiktet specifikt? Ja, det är ofta ansiktet vi pratar om när vi pratar om hudvård. Huden är komplex och hamnar lätt i obalans i perioder. På höst och vinter upplever många att huden blir torr, sträv och glåmig om man jämför med sommartid då huden känns smidig, har lyster och kanske även en schysst solbränna. Men att ge huden rätt näring inifrån påverkar självklart huden på hela kroppen, inte bara i ansiktet.

Några av de viktigaste näringsämnena för huden är A-vitamin, B-vitaminer, C-vitamin, D-vitamin, E-vitamin, kisel, zink, omega-3, omega-6 (GLA) och aminosyror. Eftersom vi alla är olika har vi också lite olika behov beroende på genetik, miljö, livsstil mm. Kanske har du helt normal hud utan bekymmer och därmed behöver du inte lägga extra fokus där. Eller så kanske du har väldigt torr eller väldigt fet hud och behöver hjälp att balansera upp med rätt näring men så klart även med rätt hudvård i form av krämer, serum och oljor anpassade för just dina behov. OCH glöm inte att dricka mycket vatten! Huden är beroende av fukt och utan vätska blir du lätt torr och rynkig. Vatten, vatten, vatten!

block media

Några av de viktigaste näringsämnena för huden är A-vitamin, B-vitaminer, C-vitamin, D-vitamin, E-vitamin, kisel, zink, omega-3, omega-6 (GLA) och aminosyror.

block media

Frukt, grönsaker, bär, fullkornsprodukter, rotfrukter och baljväxter är exempel på mat som stärker hår, hud och naglar

Näring för naglarna

Näringen vi pratat om ovan för hår och hud, stärker även naglarna. Det är av denna anledning många kosttillskott riktas till alla tre delar, för de behöver ungefär samma typ av näring. Naglarna är på sätt och vis minst komplicerade då de främst behöver mineraler som zink, kisel, svavel och selen.

Skönhet inifrån och ut

Nu har vi gått igenom vilka näringsämnen som gynnar hår, hud och naglar men vad ska man äta då? Fet fisk, nötter och frön, avokado, kallpressade oljor som linfröolja eller nattljusolja, frukt, grönsaker, bär, fullkornsprodukter, rotfrukter och baljväxter är exempel på mat som stärker hår, hud och naglar (och ger många andra hälsofördelar dessutom). Känner du att det behövs en extra boost för hår, hud och naglar finns det många anpassade kosttillskott som stärker dessa områden med snabb effekt. Men, mat och kosttillskott ska kombineras med bra produkter för utsidan. Hitta produkter som passar just ditt hår, din hud och dina naglar. Ett tips är att ta hjälp av din frisör att hitta bra hårprodukter som passar ditt hår och att rådgöra med en hudterapeut om vilken typ av hudvårdsprodukter just din hud mår bra av. Naglarna vårdar du enkelt själv med en fin nagelolja och vid behov stärkande kost och/eller kosttillskott men det kan även vara bra att besöka en nagelsalong lite då och då för extra piff.