Blicka Kids - Användning

Rekommenderat intag för barn från 3 år: 1 kapsel dagligen.

För vuxna och barn över 12 år: 2 kapslar dagligen.

Rekommenderat dagligt intag bör ej överskridas.

Kosttillskott ersätter inte en varierad kost, det är viktigt med en balanserad kost och hälsosam livsstil. Förvaras torrt i rumstemperatur och skyddad mot solljus samt oåtkomligt för barn.