När börjar klimakteriet? article image

När börjar klimakteriet?

Klimakteriet börjar vanligtvis någonstans i åldern mellan 45 och 55 år. Det är viktigt att förstå att det inte är en exakt punkt i tiden utan snarare en övergångsperiod som kan sträcka sig över flera år innan sista mensen och även efter. Under denna period upplever kvinnor gradvis minskade nivåer av könshormonerna östrogen och progesteron, vilket kan leda till en rad fysiska och känslomässiga förändringar.

Det är också viktigt att notera att startåldern för klimakteriet kan variera från person till person. Vissa kvinnor kan uppleva klimakteriet tidigare än andra, medan vissa kanske inte går igenom det förrän senare i livet. Genetik och ärftlighet spelar en roll i när klimakteriet inträffar. Andra faktorer som kan påverka åldern för klimakteriet inkluderar rökning, hälsotillstånd och livsstil.

Klimakteriet definieras retroaktivt som den tidpunkt då en kvinna inte har haft någon menstruation på ett helt år. Perioden före detta kallas "perimenopaus" och kan vara associerad med de tidigare nämnda symtomen. Efter klimakteriet är kvinnan i "postmenopaus," och hormonnivåerna är vanligtvis låga och stabila.

Tidig menopaus

När kvinnor går in i klimakteriet tidigt, före 40 års ålder, kallas det för tidig menopaus eller prematur menopaus.

Det är viktigt att lyssna på kroppens signaler och ta hjälp med att hantera besvärliga symtom som uppstår i samband med klimakteriet.

Vad är klimakteriet?

Klimakteriet, även känt som övergångsåldern, är ett naturligt förlopp som kvinnor går igenom när den fertila fasen är över. Klimakteriet markerar alltså slutet på den reproduktiva fasen i en kvinnas liv. Under klimakteriet minskar äggstockarnas produktion av östrogen och progesteron (könshormoner).

Symptom och tecken på klimakteriet

Att gå in i klimakteriet leder ofta till en rad fysiska och känslomässiga förändringar, inklusive symtom som:

-Oregelbunden mens: Mensen börjar komma oregelbundet och där blödningarna kan vara både större och mindre än vanligt.
-Värmevallningar och svettningar: Plötsliga känslor av värme i överkroppen och ansiktet, ofta följda av kraftiga svettningar.
-Sömnproblem: Det är vanligt att kvinnor upplever sömnstörningar och sömnproblem under klimakteriet.
-Humörsvängningar: Klimakteriet kan leda till ökad känslighet, ångest, och depression hos vissa kvinnor.
-Minskad sexlust: Många kvinnor upplever en minskad sexuell lust under denna period.
-Torra slemhinnor i underlivet: Slemhinnorna i slidan kan bli tunnare och torrare, vilket kan orsaka obehag och smärta vid samlag.
-Benskörhet: Minskad östrogenproduktion kan öka risken för benskörhet.
-Viktökning: Många kvinnor upplever en viss viktökning under klimakteriet.

Det är viktigt att förstå att klimakteriet är en naturlig del av livscykeln och många av de ovanstående symtomen och klimakteriebesvär kan hanteras och behandlas med livsstilsförändringar och ibland hormonbehandling om det är nödvändigt.

 

Olika stadier av klimakteriet

Under klimakteriet genomgår en kvinna olika faser och stadier som kan sträcka sig över flera år. De vanligaste termerna som används för att beskriva de olika stadierna av klimakteriet inkluderar.

1. Perimenopaus: Perimenopausen är den period som leder upp till klimakteriet. Det börjar vanligtvis flera år före sista menstruationen. Under perimenopausen börjar äggstockarna gradvis minska produktionen av könshormonerna östrogen och progesteron. Detta kan leda till oregelbundna menstruationscykler och symtom som heta värmevallningar, sömnproblem och humörsvängningar.
2. Menopaus: Menopausen är den tidpunkt när en kvinna inte har haft någon menstruation på ett helt år. Detta markerar officiellt slutet på den reproduktiva fasen. Vanligtvis inträffar detta någonstans mellan 45 och 55 års ålder men kan även ske tidigare.
3. Postmenopaus: Postmenopausen är tiden som följer efter menopausen. Under postmenopausen fortsätter hormonnivåerna att vara låga och stabila. Många av de besvärande symtomen som är förknippade med perimenopausen kan gradvis förbättras under postmenopausen.

Det är viktigt att förstå att dessa steg och symtom kan variera från kvinna till kvinna. Vissa kvinnor kan uppleva klimakteriet som en relativt smidig övergång utan alltför många besvär, medan andra kan ha mer påtagliga symtom som kräver behandling.

Att komma i klimakteriet tidigare

Vad är första tecknet på klimakteriet?

De första tecknen kan vara oregelbunden mens, humörsvängningar, nedstämdhet, sömnstörningar och vallningar men även svettningar, torra slemhinnor, minskad sexlust och värk i muskler och leder förekommer.

Kan man komma i klimakteriet vid 40?

Ja det kan man och även tidigare än så. Tidig klimakterium, eller prematur menopaus som det också kallas, kan inträffa av olika skäl. Det innebär att en kvinna går igenom klimakteriet innan hon fyller 40 år, vilket är tidigare än den genomsnittliga åldern för menopaus, som vanligtvis inträffar mellan 45 och 55 års ålder. Här är några möjliga orsaker till tidig klimakterium.

1. Genetik: Ärftlighet kan spela en stor roll när det gäller åldern för menopausen. Om kvinnor i din familj har gått igenom tidigt klimakterium, kan det öka risken för att du också kommer att göra det.

2. Autoimmuna sjukdomar: Vissa autoimmuna sjukdomar, som reumatoid artrit och lupus, kan påverka äggstockarna och leda till tidigt klimakterium.

3. Kemoterapi eller strålbehandling: Cancerbehandlingar som kemoterapi och strålbehandling kan skada äggstockarna och orsaka tidigt klimakterium som en biverkning.

4. Kirurgiskt avlägsnande av äggstockarna: Om en kvinna genomgår en ooforektomi (kirurgiskt avlägsnande av båda äggstockarna), kommer hon omedelbart att gå igenom klimakteriet.

5. Rökning: Rökning kan förknippas med tidigt klimakterium.

6. Vissa medicinska tillstånd: Vissa medicinska tillstånd som galaktosemi och Turner syndrom kan också öka risken för tidigt klimakterium.

Tidigt klimakterium kan medföra särskilda utmaningar eftersom det kan öka risken för benskörhet, hjärt-kärlsjukdomar och andra hälsoproblem. Kvinnor som upplever tidigt klimakterium bör diskutera sina specifika situationer med en läkare för att fastställa orsaken och överväga behandlingsalternativ om det är nödvändigt för att hantera symtom eller minimera riskerna för långsiktiga hälsoproblem.

Hur tidigt kan klimakteriet börja?

-Det kan börja redan i 20-årsåldern men det är relativt sällsynt.

Är jag i förklimakteriet?

-Om mensen upphört i mer än 6 månader kan man misstänka att det beror på klimakteriet eller andra typiska symptom på klimakteriet finns. Uppsök läkare för vidare stöd om du är osäker. 

Så kan du hantera klimakteriebesvär med kost och motion

Ja, kost och motion kan spela en roll i att hantera och lindra klimakteriebesvär. Här är några sätt kost och motion kan påverka:

 1. Kost:
  • Fokusera på en balanserad kost som inkluderar en mängd olika näringsämnen som vitaminer, mineraler och antioxidanter.
  • Minska intaget av koffein och alkohol, eftersom dessa ämnen kan öka förekomsten av värmevallningar och svettningar.
  • Öka intaget av livsmedel som innehåller fytoöstrogen, som är naturliga ämnen som kan bidra till att balansera hormoner. Exempel på sådana livsmedel inkluderar linfrön, sojaprodukter och baljväxter.
  • Håll koll på ditt kalciumintag för att stödja skelett- och benvälmående, eftersom kvinnor i klimakteriet är i riskzonen för benskörhet.
 2. Motion och fysisk aktivitet:
  • Regelbunden motion och fysisk aktivitet kan hjälpa till att lindra stress och förbättra sömnen, vilket kan vara fördelaktigt för att hantera klimakteriebesvär.
  • Konditionsträning och styrketräning kan bidra till att minska risken för viktökning och bibehålla en hälsosam vikt under och efter klimakteriet.
  • Motion och styrketräning kan också bidra till att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar och osteoporos i samband med klimakteriet.

Det är viktigt att komma ihåg att effekterna av kost och motion kan variera från person till person. Vad som fungerar bäst för en individ kan vara olika för en annan. Det är klokt att rådgöra med en läkare eller en dietist för att skapa en anpassad plan för kost och motion som tar hänsyn till dina specifika behov och symtom under klimakteriet.

Så kan du hantera symptom med kosttillskott

Det finns kosttillskott specifikt framtagna för att hantera besvärliga symptom i samband med klimakteriet. Dessa innehåller ofta en kombination av ämnen som har visat effekt på olika typer av klimakteriesymptom i studier.

Vissa växter innehåller exempelvis fytoöstrogener, östrogenliknande ämnen som kan påverka kroppen på liknande sätt som östrogen vilket kan vara fördelaktigt under denna period då det kroppsegna östrogenet sjunker.

Svettningar, vallningar och humörsvängningar

Vi på Elexir Pharma har tagit fram en mycket noga sammansatt produkt för klimakterieperioden, vi kallar den ME-NO - Menopause Balance. ME-NO är baserad på ekologisk, kallpressad gurkörtsolja rik på fettsyran GLA tillsammans med extrakt av rödklöver med innehåll av fytoöstrogener samt jamsrot.

Rödklöver hjälper till att bibehålla ett lugnt och bekvämt klimakterium samt hjälper kvinnor att hantera kännetecknen i samband med klimakteriet, såsom värmevallningar, svettningar, rastlöshet och irritabilitet.

Jamsrot bidrar till ett lugnt och komfortabelt klimakterium med fokus på att lindra rastlöshet och irritation.

Läs mer om ME-NO här.

Torra slemhinnor

Torra slemhinnor är ett vanligt besvär som uppstår när östrogenproduktionen sjunker. Vi har två kosttillskott framtagna för torra slemhinnor. Buckthorn och Membra femin forte. Produkterna baseras på ekologisk havtornsolja rik på omega-7 som bidrar till slemhinnornas normala funktion.

Läs mer om Buckthorn här.

Läs mer om Membra femin forte här.

Övriga tips!

För en god natts sömn: Good Sleep.

För musklernas funktion: Magnesium.

Basnäring: Multi Kvinna och Omega-3 forte.

Kosttillskott för klimakteriebesvär - Elexir Pharma